Irakese bisschoppen schenken Paus relikwieën van vermoorde bisschop

woensdag, 28 oktober 2015
Nieuws
De Irakese Chaldese bisschoppen hebben Paus Benedictus XVI de liturgische kledij van aartsbisschop Paul Faraj Rahho geschonken en de stola van priester Ragheed Ganni. De beide geestelijken werden in de Noord-Iraakse stad Mosul gedood. Aartsbisschop Rahho
paulos_faraj_rahho-www.ankawa.com-media

De Irakese Chaldese bisschoppen hebben Paus Benedictus XVI de liturgische kledij van aartsbisschop Paul Faraj Rahho geschonken en de stola van priester Ragheed Ganni. De beide geestelijken werden in de Noord-Iraakse stad Mosul gedood. Aartsbisschop Rahho in 2008 en de priester Ragheed Ganni in 2007. De overhandiging van de geschenken vond plaats tijdens de audiëntie waarmee de oosterse bisschoppen hun vijfjaarlijkse ad-limina bezoek aan Rome afsloten.

De Paus was geroerd door de geschenken en riep de ‘slachtoffers van het geweld in Irak de laatste jaren in herinnering". Daarbij sprak hij in het bijzonder over de twee martelaren, maar ook over de vele andere priesters en gelovigen die lijden. "Hun offer is een teken van hun liefde voor de Kerk en hun land," aldus de Paus. In zijn toespraak wees de Paus op de "onvervangbare" waarde van de Chaldese Kerk in de geschiedenis van het Oosten en in die van Irak in het bijzonder. Hij spoorde hen aan met hun missie door te gaan ten behoeve van de "menselijke en geestelijke ontwikkeling" van het land. Daarvoor is het nodig, zei de Paus, "een hoog cultureel niveau onder de gelovigen na te streven, vooral onder de jongeren. Een goede opleiding op verschillende gebieden, zowel religieus als seculier, is een waardevolle investering in de toekomst."

Paus Benedictus bemoedigde de bisschoppen ook eraan te blijven werken dat de Irakese gelovigen "een matigende rol" vervullen in het opbouwen van hun land om zo de betrekkingen tussen christenen en moslims vorm te geven. Hij tekende daarbij aan dat "de christenen, die altijd in Irak hebben gewoond, volwaardige burgers zijn met dezelfde rechten en plichten als iedereen, zonder onderscheid van religie." De Paus bedankte ook allen die in verschillende buurlanden de Irakezen opvangen die "helaas voor een korte tijd Irak moeten verlaten" en drukten de bisschoppen op het hart zorg te blijven dragen voor deze christenen in de diaspora.

Bron: KN/AsiaNews