Irak tussen hoop en vrees

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De bevolking van Irak verkeert tussen hoop en vrees nu de Amerikaanse troepen begonnen zijn zich terug te trekken uit de steden.
amerikanen-200-x-103

De bevolking van Irak verkeert tussen hoop en vrees nu de Amerikaanse troepen begonnen zijn zich terug te trekken uit de steden.

Daar waren zij sinds 2003, toen dictator Saddam Hoessein werd verdreven. Diens val leidde tot een bloedige burgeroorlog en golven van anarchie. Het Irakese volk hoopt dat met het vertrek van de Amerikanen de rust zal weerkeren en een proces van verzoening op gang zal komen. Tegelijk zijn er ook grote zorgen vanwege de gepolariseerde etnische en religieuze verschillen. Bovendien is er sprake van negatieve invloeden van buitenaf waaronder de fundamentalistische milities van Al Qaida en buurland Iran.

De Amerikanen trekken zich eerst terug uit de steden, voor de volledige terugtrekking in 2011 voltooid is. De mensen zijn "bezorgd", zegt de Chaldese aartsbisschop van Kirkuk, mgr. Louis Sako. Zij vrezen voor de toekomst. "Gisteren durfden christelijke ouders hun kinderen niet naar catechese of communievoorbereiding te sturen. Ook de komende dagen zullen zij dat niet aandurven. Zij wachten af en koesteren weinig hoop." Mgr. Sako wijst op de vele aanslagen van de laatste dagen die tientallen doden eisten.

Hij heeft de Irakese autoriteiten opgeroepen de situatie "krachtig" aan te pakken en hun verantwoordelijkheden te nemen bij de machtsoverdracht.

Hulpbisschop Sleimon Warduni van Bagdad spreekt van een zeer hoopvolle atmosfeer op straat, waar het vertrek van de Amerikanen met vuurwerk wordt gevierd. auxiliary bishop of Baghdad.

"Er is hoop voor een nieuwe tijd van nationale verzoening en samenwerking voor het welzijn van heel het land en niet alleen voor persoonlijke belangen."

Tegelijk bevestigt hij ook een algemeen gevoel van angst.

De belangrijkste obstakels voor een duurzame vrede vormen interne en externe bedreigingen en onopgeloste kwesties. "De mensen verwachten verzoening tussen de politieke opponenten, stabiliteit, wederopbouw, infrastructurele projecten en de terugkeer van vluchtelingen."

De hulpbisschop is er "zeker" van dat de regering er alles aan zal doen de situatie te stabiliseren, maar twijfelt tegelijkertijd of dat gaat lukken. Hij ziet vooral dreiging vanuit de omringende landen. "Het Irakese leger is nu nog lang niet in staat om zelf de vrede te handhaven. Dat komt vooral door de etnische spanningen tussen soennieten, sjiieten, Arabieren, Turkmenen, Koerden en zelfs onder christenen."

De bisschop spreekt ook over "mensen die een last vormen en de weg van vrede in de weg staan". "Zij willen niet", zegt hij. "Wij hopen dat de Irakezen zichzelf bewust worden van de waarde van eenheid en degenen links laten liggen die kwaad en chaos willen."

Verdeeldheid tekent ook de christelijke gemeenschap, zegt mgr. Warduni. "Wij moeten juist een voorbeeld zijn voor de anderen", aldus beide bisschoppen. "Wij moeten deelnemen in de wederopbouw van ons land in het teken van eenheid en respect."

Bron: AsiaNews