Irak: Christenen nergens meer veilig

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Christenen in Irak beginnen nu zelfs de enige streek te ontvluchten waarvan zij dachten dat die veilig was, meldt John Pontifex van de Britse afdeling van Kerk in Nood.
iraq_christians-in-qaraqosh-nineveh-plain-acn-200-x-150

Christenen in Irak beginnen nu zelfs de enige streek te ontvluchten waarvan zij dachten dat die veilig was, meldt John Pontifex van de Britse afdeling van Kerk in Nood.

Irakese christenen voelden zich tot voor kort veilig op de vlakten van Niniveh, waar zij altijd hebben geleefd. Geestelijken melden echter de laatste tijd dat er steeds meer christenen de dorpen en stadjes rond Mosul verlaten. Daarmee dreigt de christelijke aanwezigheid, die teruggaat op de eerste eeuwen, te verdampen.

Er valt voor de Kerk weinig goeds te verwachten van de algemene verkiezingen die in januari worden gehouden. Ministers spreken openlijk hun vrees uit dat het geweld in de aanloop op de verkiezingen zal toenemen. Kerkelijke leiders verwachten dat de dreiging van een nieuwe golf van geweld opnieuw een exodus onder de christenen teweeg zal brengen. In sommige gebieden dreigen nu ook de laatste christelijke gelovigen weg te trekken.

Tegenover de international katholieke hulporganisatie Kerk in Nood zegt de Irakese priester Bashar Warda dat de christenen in Niniveh bang zijn dat hen dezelfde geweldsdreiging boven het hoofd hangt als hun geloofsgenoten in de rest van Irak."Met droefheid moet ik zeggen dat de emigratie van christelijke gezinnen zoals die zich heeft voorgedaan in steden als Mosul en Bagdad nu ook het gebied Niniveh raakt.

Er is, althans nog niet, geen massale emigratie vanuit plaatsen als Alqosh en andere dorpen, maar het gaat zeker gebeuren." De priester kan geen precieze aantallen geven van het aantal mensen dat nu al de streek verlaat. Maar een aantal uitsluitend door christenen bewoonde dorpen zien maandelijks dertig tot veertig gelovigen vertrekken. Soms zelfs meer. Het nieuws is van belang omdat deze dorpen een toevluchtsoord waren geworden voor christenen die andere delen van het land zijn ontvlucht. Toen duizenden christenen een jaar geleden na een reeks moorden en antichristelijke propaganda Mosul ontvluchtten, trokken velen naar de dorpen op de vlakten van Niniveh.

Bashar Warda, rector van het St.-Petrus grootseminarie in Ankawa even buiten de Koerdische provinciehoofdstad Erbil, denkt dat de emigratie snel zal toenemen na de ontvoering van de populaire vrouwelijke arts dr. Mahasin Bashir vanuit haar woning in Bartala, een van de belangrijkste steden in de regio. Zij kon afgelopen zondag worden bevrijd vanuit een nog geen twintig kilometer verderop gelegen dorp. De ontvoering van de gynaecologe veroorzaakte volgens father Bahar "enorme schokgolven door de regio". Tot voor kort was het gebied nagenoeg gespaard gebleven voor ontvoeringen, bomaanslagen en andere incidenten die de rest van het land teisteren.

Dat het geweld nu ook doordringt in dit gebied betekent een uitdaging voor de Irakese waarnemers die menen dat terreurgroepen Niniveh doelbewust hebben gespaard om de christenen vanuit de rest van het land daarheen te laten trekken. Radicale politieke groepen zouden daarmee een christelijke enclave hebben willen creëren. Bij de laatste volkstelling in 1987 waren er nog 1,4 miljoen christenen in Irak. Volgens de laatste schattingen is dat aantal tot beneden de 400.000 gedaald.

Minstens 800.000 christenen hebben het land verlaten sinds de veiligheidssituatie in het land na de val van Saddam Hoessein instortte. Daarmee ligt het aantal christelijke vluchtelingen proportioneel veel hoger dan onder andere religieuze groepen. Father Warda waarschuwt dat een plotselinge geweldsescalatie in de aanloop op de verkiezingen catastrofale gevolgen kan hebben voor het voortbestaan van de Kerk doordat nog meer christenen het land zullen verlaten.

"Het is natuurlijk gevaarlijk om te speculeren, maar als het geweld erger wordt, zal dat onze situatie ernstig in gevaar brengen. Het is duidelijk dat wanneer de problemen plotseling verergeren, christenen emigratie als eerste optie kiezen."

Bron: Kerk in Nood