Invloed sharia gevreesd

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Naarmate Amerikanen meer leren over de islam, hebben zij niet zozeer bezwaar op theologisch gebied (bijvoorbeeld of Allah God is of niet) noch symbolisch (zoals een islamitisch cultureel centrum in Mahattan) maar zijn ze faliekant tegen...
20101119sharia01

Naarmate Amerikanen meer leren over de islam, hebben zij niet zozeer bezwaar op theologisch gebied (bijvoorbeeld of Allah God is of niet) noch symbolisch (zoals een islamitisch cultureel centrum in Mahattan) maar zijn ze faliekant tegen de islamitische wetgeving, de sharia. Ze zeggen geen code te willen accepteren die meer privileges toekent aan moslims dan aan niet-moslims, meer aan mannen dan aan vrouwen en die elementen bevat die strijdig zijn met het moderne leven.

De voormalige voorzitter van het Amerikaanse huis van afgevaardigden, Newt Gingrich, vestigde uitgebreid de aandacht van het publiek op de gevaren van de sharia toen hij zijn afwijzen uitsprak van "haar principes en in westerse ogen afschuwelijke straffen". Hij pleitte bij die gelegenheid voor een Amerikaanse wet die "alle rechtbanken in de VS verbood de sharia te beschouwen als een plaatsvervanger van de Amerikaanse wet." Hoewel er al eerder spaarzame wensen in die richting te horen waren, bestaat zo"n federale wet nog altijd niet. Wel hebben wetgevers in de statenTennessee en Louisiana onlangs wetten aangenomen die feitelijk toepassingen van de sharia blokkeren wanneer die strijdig zijn met bestaande wetten en beleid. En door middel van een referendum hebben de inwoners van Oklahoma op 2 november met 70 tegen 30 procent gestemd voor een amendement op hun grondwet in dezelfde zin.

Islamisering

Hoewel gematigde moslims de goedkeuring van het "Bescherm onze staat Amendement" toejuichten, werden andere moslims erdoor gealarmeerd. De Raad van Amerikaans-Islamitische Relaties, vaak beschuldigd van het streven "de grondwettelijke regering in de VS te overtroeven", wist een districtsrechter ertoe over te halen een tijdelijke order uit te vaardigen dat het amendement niet vastgelegd mocht worden. Hetgeen het gevaar laat bestaan van een islamisering van de wetten en de godsdienstvrijheid op het spel zet. Een uitvoerige hoorzitting zou volgens de schrijver en islamkenner Daniël Pipes een stimulans kunnen zijn om verder te debatteren over toepassing van de sharia. Het in Oklahoma aangenomen amendement verwerpt "internationale wetten" in het algemeen en verbiedt rechters de sharia als wet toe te passen. De islamitische wetten zijn gebaseerd op twee bronnen: de koran en de uitspraken en handelingen van Mohammed. (Bron: Jerusalem Post)