Investeren in het geluk van de gezinnen (Filipijnen)

Project
Vertaling en druk van een catechismus voor gezinnen
Kardinaal Jaime Sin, die tot aan zijn dood in 2005 aartsbisschop van Manilla was, toonde zich bezorgd over de staat van de Filipijnse samenleving. Hoewel tot 80% van de 87 miljoen inwoners op papie
20110318filipijnen01

Vertaling en druk van een catechismus voor gezinnen

Kardinaal Jaime Sin, die tot aan zijn dood in 2005 aartsbisschop van Manilla was, toonde zich bezorgd over de staat van de Filipijnse samenleving. Hoewel tot 80% van de 87 miljoen inwoners op papier gelovige katholieken zijn, stelde hij een toenemende invloed vast van een westers materialisme, secularisme en ongecontroleerde consumptiedrift die schade toebrengt aan de bevolking. Hij maakte zich grote zorgen dat die tendens gepaard zou gaan met een verzwakking van gezinsverband. Hij was een medestander van paus Johannes Paulus II die de klemtoon legde op sterke familiebanden omdat ze een gezonde samenleving opbouwen.

Waardigheid menselijke persoon

In zijn apostolische brief ‘Familiaris Consortio’ schreef deze grote paus, die op 1 mei zalig wordt verklaard: "Niet zelden worden aan de hedendaagse man en vrouw die ernstig en ijverig op zoek zijn naar een antwoord op de dagelijkse, zware problemen van hun huwelijks- en gezinsleven, visies en suggesties aangeboden die verleidelijk zijn, maar in verschillende mate het ware wezen en de waardigheid van de menselijke persoon op het spel zetten. Vaak worden ze aangeboden door het machtige en verreikende apparaat van de massamedia die op listige wijze de vrijheid en het vermogen objectief te oordelen, in gevaar brengen."

Waarheid

Velen zijn zich al bewust van dit gevaar waarin de menselijke persoon verkeert, en zetten zich in voor de waarheid. De Kerk met haar evangelisch onderscheidingsvermogen verenigt zich met hen en biedt haar diensten aan voor de waarheid, voor de vrijheid en voor de waardigheid van iedere man en van iedere vrouw."

Gezinstoewijding

Kardinaal Sin was niet meer in staat naar Rome af te reizen voor de begrafenis van de paus en het daaropvolgende conclaaf. Hij was toen zelf al te ziek en stierf drie maanden later. Maar hij liet wel een onnavolgbare indruk achter op het pastorale werk van de Kerk op de Filipijnen. In 1994 richtte hij nog het Apostolaat voor Gezinstoewijding op, een initiatief dat van start ging met drie toegewijde vrouwen uit de V.S. Vandaag is het werk in handen van vijf Filipijnse vrouwen, zelf ook toegewijde leken. "Deze vrouwen gaven alles op om zich in te zetten voor hun katholieke medegelovigen in de bisdommen en de parochies op de Filippijnen", schrijft ons E.H. Klem Hasencox, de geestelijke begeleider van het familieapostolaat.

Catechismus

Ze onderrichten de gezinnen op basis van het katholieke geloof en tonen hoe ze gelukkig kunnen samenleven, elkaar kunnen liefhebben en bij elkaar kunnen blijven in goede en slechte tijden. Ze helpen de koppels om kinderen te zien als een geschenk van God begeleiden hen in hun roeping als koppel en ouders. En ze leren hen vooral om samen te bidden, want gezinnen die nog samen bidden zullen minder snel uit elkaar vallen.
Een belangrijk instrument voor het gezinsapostolaat is de catechismus voor gezinnen. Niet minder dan 54 bisschoppen in de Filipijnen willen het catecheseproject voor de gezinnen in hun bisdom invoeren. Om aan die grote vraag tegemoet te komen zal men de catechismus met 10.000 exemplaren drukken in het ‘Tagalog’, de meest verspreide taal op de Filippijnen. Het boek zal nadien ook vertaald worden in het Filipijns, wat de officiële taal is van de eilandengroep.

Eigen bijdrage

De boeken zullen niet zomaar in het wilde weg verspreid worden. Het is integendeel de bedoeling van de vormingsstaf om de bisdommen te bezoeken om het gezinsapostolaat te lanceren en de boeken ter beschikking te stellen aan goed uitgekozen vrijwilligers die zich erg betrokken tonen in hun werk met de gezinnen. Voor de aanschaf van het boek zal men een kleine bijdrage vragen, zodat het de mensen het boek ook meer zouden waarderen. Deze bijdrage is eerder symbolisch en zal nooit de kosten kunnen dekken. Daarom beloofde Kerk in Nood hiervoor € 7.300 bij te dragen. Je moet het zien als een investering in gelukkige gezinnen en een betere samenleving.

Projectcode: 158-02-79

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.