Interreligieuze programma’s voor oplossing conflicten (Malawi)

Project
Eigenlijk is Malawi een land waar de meerderheid van de bevolking, d.w.z. 80%, Christen is. In het bisdom Mangochi in het Zuiden van Malawi is echter 75% van de bevolking moslim. Daar lopen tegenwoordig de spanningen op...
Kopie_van_20101020_002

Eigenlijk is Malawi een land waar de meerderheid van de bevolking, d.w.z. 80%, Christen is. In het bisdom Mangochi in het Zuiden van Malawi is echter 75% van de bevolking moslim. Daar lopen tegenwoordig de spanningen op. De auto van de plaatselijke bisschop en de kantoren van verschillende organisaties werden onlangs in brand gestoken. In oktober 2010 hebben moslimscholieren voor ongeregeldheden gezorgd op een katholieke school door Bijbels te verscheuren en te verbranden. Zij beweerden dat zij waren gedwongen Bijbels aan te nemen, terwijl de directeur van de school uitdrukkelijk had gezegd dat niemand hiertoe gedwongen was. Pastoor Chimbwanya, die erbij was, zei destijds naar aanleiding van dit voorval: "Het gedrag van deze jongeren wijst erop dat we te maken hebben met een reëel gevaar. Normaal zou een scholier van een Primary School in Malawi het niet wagen om in tegenwoordigheid van zijn leraar een boek kapot te scheuren, en zeker niet een heilig boek. Mijn conclusie is dat deze jongeren een gevaarlijke training krijgen, die ertoe kan leiden, als we een en ander niet onder controle houden, dat we in de toekomst gevaarlijke extremisten in Malawi zullen hebben."

Het is noodzakelijk om eindelijk de dialoog met de vertegenwoordigers van de islam aan de basis aan te gaan. Misverstanden en voorvallen zoals hierboven beschreven "komen en gaan", maar tot dusver hebben zij nog geen aanleiding gegeven tot de organisatie van een "Ronde Tafel conferentie" om dergelijke discussies niet alleen op hoog niveau, maar ook aan de basis te voeren. "Ik verwacht dat zich in de toekomst voor ons, religieuze leiders in deze regio, een gelegenheid zal voordoen om samen rond de tafel te gaan zitten en met elkaar erover te spreken hoe wij zonder botsingen samen kunnen leven ", zo onderstreept hij.

De bisschop van Mangochi, Alessandro Pagani, heeft nu een project in het leven geroepen, om de dialoog en de vreedzame co-existentie van de verschillende godsdienstige gemeenschappen te bevorderen. Ook heeft het project ten doel de vertegenwoordigers van de verschillende godsdiensten gezamenlijk de maatschappelijke en sociale uitdagingen tegemoet te laten treden, want problemen zoals armoede, AIDS, analfabetisme, huiselijk geweld enz., vragen om een gemeenschappelijk antwoord.

Door opleiding en voortgezette vorming van de religieuze leiders van alle godsdienstige gemeenschappen, van jeugdleiders en politici, gerichte actie via de media enz., moet worden geprobeerd om de conflicten bloot te leggen en op te lossen, zodat een constructieve samenwerking kan worden bereikt. "Kerk in Nood" heeft 7.000 euro beloofd.

Projectcode: 135-08-49

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.