fbpx

Interreligieuze gebedsdag tegen coronapandemie

dinsdag, 12 mei 2020
Nieuws
Paus Franciscus roept alle mensen, ongeacht hun nationaliteit of godsdienst, op zich aan te sluiten bij het voorstel van het Comité voor Menselijke Broederlijkheid om op donderdag 14 mei 2020 wereldwijd een interreligieuze gebedsdag tegen de coronapandemie te houden.

Voor deze gelegenheid schreef de Heilige Vader zelf twee gebeden om de hulp van de Moeder Gods in deze noodsituatie af te smeken en om ons in deze meimaand tot Maria te richten.

Gebeden tot Maria

O Maria,
U schijnt altijd op onze weg als teken van redding en hoop.
Wij vertrouwen ons aan U toe, Gezondheid van de zieken, die bij het kruis verbonden was met het lijden van Jezus, standvastig in Uw geloof.
U, Redding van het Romeinse volk, U weet wat wij nodig hebben en we zijn er zeker van dat U ervoor zal zorgen dat, zoals in Kana in Galilea, de vreugde en het feest kunnen terugkeren na dit moment van beproeving.
Help ons, Moeder van de Goddelijke Liefde, om ons te schikken naar de wil van de Vader en om te doen wat Jezus ons zal zeggen. Hij heeft ons lijden op zich genomen en onze pijnen om ons door het kruis tot de vreugde van de verrijzenis te brengen.
Amen

Tot U nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming, heilige Moeder van God, wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, Gij, glorierijke en gezegende Maagd.

Onder uw bescherming zoeken we onze toevlucht, o Heilige Moeder van God

In de huidige tragische situatie, waarin de hele wereld ten prooi valt aan lijden en angst, spoeden we ons naar U en zoeken we onze toevlucht onder uw bescherming, Moeder van God en onze Moeder.

Maagd Maria, richt uw barmhartige ogen op ons te midden van deze coronavirus-pandemie. Troost hen die radeloos zijn en rouwen om hun dierbaren die zijn gestorven en soms begraven zijn op een manier die hen diep pijn doet. Sta dicht bij wie zich zorgen maken om hun dierbaren die ziek zijn en die, om de verspreiding van de ziekte te voorkomen, niet dicht bij hen kunnen zijn. Vervul met hoop wie zich zorgen maken over de onzekerheid van de toekomst en de gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid.

Moeder van God en onze Moeder, bid voor ons tot God, de Vader van de Barmhartigheid, dat er een einde komt aan dit grote lijden en dat hoop en vrede weer dagen. Pleit bij uw goddelijke Zoon, zoals U dat in Kana deed, zodat de families van de zieken en de slachtoffers getroost worden en hun harten worden opengesteld voor vertrouwen.

Bescherm de artsen, verpleegsters, gezondheidswerkers en vrijwilligers die zich in de frontlinie van deze noodtoestand bevinden en hun leven riskeren om anderen te redden. Steun hun heldhaftige inzet en verleen hen kracht, edelmoedigheid en een blijvende goede gezondheid.

Wees degenen nabij die de zieken dag en nacht bijstaan en de priesters die, in hun pastorale zorg en trouw aan het Evangelie, iedereen proberen te helpen en te steunen.

Heilige Maagd, verlicht de geesten van mannen en vrouwen die wetenschappelijk onderzoek verrichten opdat zij doeltreffende oplossingen vinden om dit virus te overwinnen.

Steun de nationale leiders, opdat zij met wijsheid, moed en grootmoedig diegenen te hulp kunnen schieten die niet over de eerste levensbehoeften beschikken en sociale en economische oplossingen kunnen bedenken die geïnspireerd zijn door vooruitziendheid en solidariteit.

Maria, Allerheiligste, beroer ons geweten zodat de enorme middelen die worden geïnvesteerd in de ontwikkeling en opslag van wapens in plaats daarvan worden besteed aan het bevorderen van doeltreffend onderzoek naar de manier waarop dergelijke tragedies in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Geliefde Moeder, help ons te beseffen dat we allemaal lid zijn van één grote familie en de band te erkennen die ons verenigt, zodat we in een geest van broederlijke solidariteit, kunnen helpen om talloze situaties van armoede en nood te verlichten. Maak ons sterk in het geloof, volhardend in dienstbaarheid, vasthoudend in gebed.

Maria, Troosteres van de getroffenen, omhels al uw kinderen in nood en bid dat God zijn almachtige hand mag uitsteken en ons zal bevrijden van deze vreselijke pandemie, zodat het leven weer sereen zijn normale gang kan gaan.

Aan U, die op onze reis schijnt als een teken van verlossing en hoop, vertrouwen wij ons toe, o Goedertieren, o Liefdevolle, o Lieve Maagd Maria.

Amen.