Internationale aandacht voor Irakese Christenen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De veront­waar­diging over het bloedbad in de Syrisch-katholieke kathedraal van Bagdad, waarbij afgelopen zondag meer dan 50 Christenen gedood werden, blijft aanhouden. Na de paus en de Wereldraad van Kerken veroor­delen nu ook...
201104irak01

De verontwaardiging over het bloedbad in de Syrisch-katholieke kathedraal van Bagdad, waarbij afgelopen zondag meer dan 50 Christenen gedood werden, blijft aanhouden. Na de paus en de Wereldraad van Kerken veroordelen nu ook politieke leiders en bisschoppen uit de hele wereld het zinloze geweld tegen onschuldige burgers. De voorzitter van het Europese Parlement Jerzy Buzek noemt het geweld des te zinlozer, omdat de gijzelingsactie plaatsvond tijdens een vreedzame gebedsdienst in een Kerk.

"Meningsverschillen zullen nooit met terreur opgelost worden," aldus Buzek." Slechts met wederzijds respect kan een vreedzame toekomst voor Irak tot stand komen." Franse en Duitse bisschoppen spreken hun solidariteit uit met de slachtoffers. Ook de Nederlandse bisschoppen hebben opgeroepen om in de vieringen van komend weekend te bidden voor de slachtoffers, de nabestaanden en de gehele Christelijke gemeenschap in Irak: "Christenen in Irak vormen een minderheid en hun aantal neemt snel af," schrijven de bisschoppen. "Ze hebben niets van doen met politiek of geweld. De enige reden waarom hen dit overkomt, is dat ze christen zijn. Samen met de christenen in Irak bidden wij om een einde aan het bloedvergieten en de verdere opbouw van een land waar christenen en moslims in vrede kunnen samenleven." Amerikaanse bisschoppen dringen bij hun regering aan op bijkomende maatregelen voor de bescherming van Irakese burgers. Zij vestigen er ook de aandacht op dat tienduizenden vluchtelingen in de buurlanden nog steeds tevergeefs wachten op hun terugkeer.

Instabiel

Inmiddels heeft ook de VN aandacht voor de netelige positie van de Irakese Christenen. Het land is nog altijd instabel. En in deze situatie hebben de Christenen te lijden onder moslimgeweld. Probleem is dat zij in tegenstelling tot de Koerden in het uiterste noorden geen eigen territorium hebben waar zij in vrede kunnen leven onder een eigen administratie en beschermd door een eigen leger. Nu bevinden zich ook in het Irakese leger geen Christenen. (Bron: KN/Kerknet)