Installatie keuken tehuis voor bejaarde priesters in Kikinga (Servië)

Project
Mgr. Ladislav Nemet, bisschop van Zrenjanin, werd enkele jaren geleden geconfronteerd met het probleem dat hij oude en zieke priesters na een lang leven in dienst van de Kerk te hulp moest komen. Hij kon het probleem niet uit de weg gaan, dat in de toekom
20080902serbia001


Mgr. Ladislav Nemet, bisschop van Zrenjanin, werd enkele jaren geleden geconfronteerd met het probleem dat hij oude en zieke priesters na een lang leven in dienst van de Kerk te hulp moest komen. Hij kon het probleem niet uit de weg gaan, dat in de toekomst alleen maar urgenter zou worden.

Nieuw bejaardenhuis voor priesters
Omdat er in het bisdom op dat moment maar één tehuis voor bejaarden was, dat helemaal vol was en niet geschikt was voor de pensioengerechtigde priesters, besloot de bisschop een nieuw bejaardenhuis te bouwen. In Kikinda, een stad aan de grens met Roemenië, vond hij een leegstaand huis, waar de Zusters van de Goddelijke Liefde tot in 1993 hadden gewoond, en dat daarna aan de parochie was overgedragen. Met steun van Kerk in Nood kon het huis worden verbouwd. Het bevat ook een kleine kapel, die door de bewoners van het huis en van de buurt kan worden gebruikt voor het vieren van de Eucharistie.

Uitbreiding
Behalve de oude priesters, is het nu ook de bedoeling dat op een andere verdieping bejaarde zusters worden ondergebracht. Daarnaast zijn er op de begane grond zalen waar dagbehandeling aan behoeftigen kan worden verleend, in samenwerking met het Servische Rode Kruis en het bisdom.

Een extra gebouw voor bejaarden uit de stad
Omdat het Centrum financieel rendabel moet zijn, moet nog een ander gebouw worden gebouwd, waar bejaarden uit de stad Kikinda kunnen wonen. Dan zou het Centrum kunnen worden opgenomen in het sociale stelsel van de overheid en aldus kunnen worden gefinancierd. Dat zou een zegen zijn voor de inwoners van de stad, want de ouderen daar moeten nu nog twee jaar wachten op een plaats in een bejaardentehuis.

Een nieuwe keuken
Alles is nu klaar, alleen de keuken moet nog worden geplaatst. Mgr. Ladislav Nemet heeft ons daarvoor om steun gevraagd en wij hebben hem 15.000 euro beloofd.

Projectcode: 449-04-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.