Inrichting kleinseminarie Chaco (Paraguay)

Project
Het Apostolische Vicariaat Chaco in het Westen van Paraguay heeft een oppervlakte van 96.000 km², dus het is groter dan Oostenrijk, maar met een bevolking van niet eens 30.000 inwoners is het zeer dun bevolkt. Veel wegen zijn slecht, sommige zijn in de re
ACN-20150112parag18282

Project in Paraguay
Het Apostolische Vicariaat Chaco in het Westen van Paraguay heeft een oppervlakte van 96.000 km², dus het is groter dan Oostenrijk, maar met een bevolking van niet eens 30.000 inwoners is het zeer dun bevolkt. Veel wegen zijn slecht, sommige zijn in de regentijd onbegaanbaar.

Nauwelijks vooruitzichten
De meeste mensen die hier leven, behoren tot inheemse bevolkingsgroepen. Het gebied lijdt onder armoede en werkloosheid en vooral de jeugd heeft nauwelijks vooruitzichten. Veel jongeren maken hun school niet af. Er is praktisch geen werk, maar de meeste families hebben ook geen eigen stuk land, waarvan zij zouden kunnen leven. Dus zijn vele gedwongen om naar een ander gebied te trekken.

Bezorgdheid om innerlijke verandering
De Kerk ziet echter ook met grote bezorgdheid de innerlijke verandering van deze mensen. "Klassieke" instituten zoals het gezin bevinden zich ook hier in een diepe crisis, en de ouders zijn vaak niet in staat om hun jonge kinderen te begeleiden. De jongeren zoeken daarom naar zin en oriëntatie buiten het gezin, waarbij het gevaar bestaat dat zij zich bij bendes aansluiten of schadelijke ideologieën gaan aanhangen.

Begeleiding en ondersteuning
Bisschop Gabriel Escobar Ayala zou meer willen doen om de jongeren te kunnen begeleiden en ondersteunen. Vooral zou hij willen bevorderen dat de jongeren besluiten aan het geloof vast te houden, want een stevig houvast aan het geloof betekent ook een veilig fundament voor het toekomstige leven. Bovendien zijn er jongeren die graag priester willen worden of in een kloosterorde zouden willen intreden. Momenteel kunnen zij niet systematisch en intensief worden bediend en begeleid.

Systematisch onderwijs
De bisschop zou daarom een ruimte willen creëren als een soort kleinseminarie, waar jongeren systematisch onderwijs kunnen krijgen en geestelijk kunnen worden begeleid. Bovendien zullen daar ook workshops voor roepingen en bezinningsdagen worden gehouden en de mogelijkheid worden geboden voor het voeren van gesprekken. Er zullen ook jonge mensen als groepsleiders voor hun parochiegemeenschap moeten worden opgeleid. Dat is niet alleen een verrijking voor het kerkelijke jeugdwerk ter plekke, maar hierdoor krijgen de jongeren ook waardevolle ervaringen en doen zij kennis op, die zij later, als zij een beroep hebben en een gezin, kunnen gebruiken. Op deze manier groeien zij op met het oog gericht op een verantwoordelijke taak. Kerk in Nood helpt met 10.270 euro bij de opzet van dit Kleinseminarie.

Projectcode: 233-08-49

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/