Inrichting keuken en eetzaal retraitehuis Karmelieten (Libanon)

Project
Tot enige jaren geleden was Libanon het enige land in het Midden-Oosten met een in meerderheid christelijke bevolking. Intussen zijn de verhoudingen anders komen te liggen en nu zijn de moslims met 60% in de meerderheid. Steeds meer christenen verlaten na
20110321libanon016

Tot enige jaren geleden was Libanon het enige land in het Midden-Oosten met een in meerderheid christelijke bevolking. Intussen zijn de verhoudingen anders komen te liggen en nu zijn de moslims met 60% in de meerderheid. Steeds meer christenen verlaten namelijk het land – zoals overal in de regio. Toch is Libanon nog steeds een land met talrijke roepingen tot het geestelijk leven.

Zo heeft de Orde van de Karmelieten in Libanon zes kloosters met meer dan 30 monniken waarvan meer dan de helft jonger is dan 35 jaar. Er zijn al Karmelieten in Libanon sinds 1643.

De paters zetten zich er in Libanon heel sterk voor in om aan christenen een toekomstperspectief te bieden. Het Karmelietenklooster in Kobayat heeft daarom aan een softwarefirma lokalen ter beschikking gesteld, zodat nieuwe arbeidsplaatsen voor christenen konden worden gecreëerd. In het dorp vlakbij de Syrische grens, ver weg van de hoofdstad Beiroet, zijn zo enkele duizenden arbeidsplaatsen ontstaan.

De Karmelieten zorgen er echter ook voor, dat de christenen zich thuis blijven voelen in hun geloof en in de Kerk. Daarom is er een centrum opgericht om bezinningsdagen en retraites te houden. Het omvat een kapel, drie zalen voor bijeenkomsten en drie logeerkamers met 25 bedden.

Al leeft de mens niet van brood alleen, toch is het van belang dat er voor de gasten gezorgd kan worden. Zonder die mogelijkheid kan het centrum niet worden gebruikt. En ook een eetzaal is belangrijk. Beide zijn nog niet ingericht omdat de financiële middelen ervoor ontbreken.

De paters vragen om 15.000 euro om de keuken en de eetzaal van het centrum te kunnen inrichten.

Dit project is een voorbeeld van het werk dat Kerk in Nood doet. Uw gift zal aan dit project of aan een soortgelijk project worden besteed en de pastorale arbeid van KIN mogelijk maken.

Projectcode: 326-04-19