Initiatief tegen de aanhoudende terreur in Kirkoek

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
In een gezamenlijke verklaring hebben de Chaldeeuwse Katholieke aartsbisschop van Kirkoek en 50 afgevaardigden van de Soenitische Islam, Arabische leiders en afgevaardigden van de plaatselijke regering zich...

In een gezamenlijke verklaring hebben de Chaldeeuwse Katholieke aartsbisschop van Kirkoek en 50 afgevaardigden van de Soenitische Islam, Arabische leiders en afgevaardigden van de plaatselijke regering zich uitgesproken tegen terrorisme. Op initiatief van de aartsbisschop ondertekenden zij een document met de titel: "Laten we bruggen bouwen voor vrede", dat op 26 april werd gepubliceerd.

De ondertekenaars verbinden zich hierin tot een vreedzame samenleving in Kirkoek, een stad die inzet is van hevige tegenstellingen tussen de Koerden en de centrale regering in Bagdad. In een interview met Kerk in Nood lichtte Mgr. Sako deze inzet voor een duurzame dialoog toe met de woorden: "Wij Christenen hebben een waarachtige en overtuigende vredesboodschap voor alle mensen en niet alleen voor Christenen."

In Kirkoek, dat vlak bij rijke oliebronnen in het noorden van Irak ligt, vormen de Koerden een krappe meerderheid. Al in 2007 werd een referendum aangekondigd met de vraag of Kirkoek zich zou moeten aansluiten bij de Iraakse Koerdische Autonome Regio of direct onder de centrale regering in Bagdad moet blijven. Sindsdien is het referendum verschillende malen uitgesteld.

Critici verwijten de Koerden anderen voor voldongen, demografische feiten te willen plaatsen door immigratie van Koerden en de vestiging van Arabieren te bevorderen om daarmee het referendum in hun voordeel te laten doorslaan. Tegen deze achtergrond vormt Kirkoek al jaren het toneel van hevige terroristische aanslagen. Afgelopen donderdag ontplofte er nog een autobom voor een politiekantoor wat aan vier politieagenten het leven kostte.

De ondertekenaars wijzen iedere fysieke of verbale vorm van geweld ondubbelzinnig af. "Geweld zal de situatie in het geheel niet veranderen of verbeteren, zij zal integendeel onze stad onderdompelen in een zee van onrecht, discriminatie en onderontwikkeling".

De strijdende partijen in de stad hebben grote achting voor Mgr. Sako als bemiddelaar vanwege zijn persoonlijke integriteit. Zijn huis wordt gezien als een plaats waar informele ontmoetingen kunnen plaats vinden, omdat de Chaldeeuwse Katholieken vanwege hun bescheiden numerieke aantal niet worden gezien als een belangrijke politieke factor. De aartsbisschop schat hun aantal op 10 ë  12 duizend, dat wil zeggen 4% van de bevolking van Kirkoek.

Bron: Kerk in Nood

Foto: Kerk in Nood