Indonesië: Woedende Moslims vallen scholen aan

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een waarschijnlijk valse posting op face-book heeft geleid tot een aanval van woedende Moslimjongeren op Katholieke scholen in de Javaanse stad€¦
20120126indonesie01

Een waarschijnlijk valse posting op face-book heeft geleid tot een aanval van woedende Moslimjongeren op Katholieke scholen in de Javaanse stad Yogyakarta.
Iemand onder de naam Rudi Yohannes zegt leerling te zijn van de Katholieke Pangudi Lujurschool verklaarde via internet "anti-Islamitisch" te zijn. Onmiddellijk daarop vielen fundamentalistische jongeren drie Katholieke scholen aan, waaronder de Pangudi Lujurschool. Daarbij werd schade aangericht en moesten de scholen tijdelijk de deuren sluiten.
Volgens lokale bronnen drongen 25 extremisten na schooltijd de Pangudi Luhurschool voor voortgezet onderwijs binnen. Daarbij werden tal van vernielingen aangebracht. Tijdens de aanval was een groep leerlingen aanwezig die deelnamen aan buitenschoolse activiteiten.
Op dezelfde dag werden de Stella Duceschool en de Don Boscoschool aangevallen.
Onderzoek door de politie heeft uitgewezen dat de posting op facebook vals was en dat er geen leerling aan een van de scholen verbonden is met de naam Rudi Yohannes. De politie probeert de ware identiteit van de berichtschrijver te achterhalen.
De aanval op de Katholieke scholen in Yogyakarta veroorzaakte paniek onder leerlingen en ouders in de hele provincie. Veel scholen sloten tijdelijk hun deuren tot de volgende dag. Hoewel de lessen zijn hervat, blijven de spanningen hoog uit vrees voor mogelijke nieuwe incidenten.
Eerder keerden fundamentalistische Moslimjongeren zich tegen een Islamitische school in Jalan Kemuning, eveneens in Yogyakarta, waarna de schoolleiding alle lessen liet staken.
Aanleiding was naar wordt aangenomen de toestemming aan Ahmadi-leerlingen om binnen de school gebedsmomenten te organiseren.
Moslims beschouwen de Ahmadi als een ketterse en afwijkende sekte, omdat ze Mohammed niet beschouwen als de laatste profeet. Om deze reden zijn zij het slachtoffer van vervolging en gerichte moorden. Vorig jaar werd de wereld opgeschrikt door gruwelijke beelden van een aanval op enkele biddende Ahmadi’s, waarbij enkele dodelijke slachtoffers vielen.
Bron: AsiaNews, Foto: AsiaNews