Indonesië: kerk onder druk gesloten

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Onder druk van een funda­menta­lis­tische moslim­lei­der is een protes­tantse kerk in de provincie Yogyakarta op het eiland Java gesloten. Dat meldt AsiaNews. De kerk is onder zware druk en intimidatie gesloten omdat er geen...
201103010indonesie01

Onder druk van een funda­menta­listische moslim­leider is een protes­tantse kerk in de provincie Yogyakarta op het eiland Java gesloten. Dat meldt AsiaNews.

De kerk is onder zware druk en intimidatie gesloten omdat er geen bouw­vergunning voor zou zijn verleend en omdat de dominee had geprobeerd jonge moslims te bekeren. Volgens lokale bronnen zou het tegendeel waar zijn. De dominee was juist een voorvechter van de inter­reli­gieuze dialoog en had financiële steun verleend aan vijf jonge islamieten zonder de bedoeling ze te bekeren.

De pinksterkerk van El-Shaddai (Gereja Pantekosta di Indonesia, GPdI) onder leiding van dominee Nico Lomboan ging op slot na een gesprek achter gesloten deuren van de dominee met enkele lokale ambtenaren.

Opruiing

Dat laatste gebeurde onder druk van een lokale politicus en een moslimleider, lokaal bekend onder de naam Turmudi. Deze heeft met opruiende taal menigten op de been gebracht waardoor het provinciebestuur zich gedwongen zag alle christelijke activiteiten te beëindigen. Ook moesten de neonletters op de gevel van de kerk worden verwijderd.

Vergunning

Volgens Turmudi zou er nooit een vergunning zijn verleend voor de bouw van de kerk. Christenen moeten om een kerk te kunnen bouwen minstens zestig verklaringen van geen bezwaar van omwonenden kunnen overleggen. Daarnaast moet het lokale bureau voor interreligieuze dialoog toestemming verlenen.

Maar zelfs al beschikken christelijke gemeenschappen over de benodigde papieren, dan is dat geen garantie dat de bouw doorgang kan vinden. Lokale overheden worden vaak door moslimfundamentalisten gedwongen aanvragen te verwerpen aanvragen of vergunningen weer in te trekken.

Nooit problemen

Dominee Lomboan zegt al zeker in 1995 bij de juiste autoriteiten toestemming te hebben gevraagd. De christelijke gemeenschap is er al sinds 1990 actief. "Tot december 2010 en de bouw bijna voltooid was, was er niets aan de hand", aldus Lomboan.

Er was een goede dialoog tussen moslims en christenen en hij had een goede reputatie, mede door het verlenen van financiële bijstand aan 11 studenten. "Vijf van hen zijn moslims. Niemand probeert hen te bekeren. Ze zijn nog steeds moslims."

"Bewijs"

Op 16 december drong een groep door Turmudi opgehitste moeders het huis van de dominee binnen en eiste dat hij al zijn activiteiten zou stoppen. De volgende dag werd ds. Lomboan door het gemeentebestuur opgeroepen voor een gesprek. Daarin werd hem medegedeeld dat zijn kerk moest worden gesloten en dat alle activiteiten moesten worden gestaakt. Het geld dat hij de islamitische studenten had gegeven werd aangemerkt als "bewijs" van zijn poging hen tot het christendom te bekeren.

Volgens anonieme bronnen komt de fanatieke moslimleider niet uit de omgeving. Niemand schijnt te weten waar hij vandaan komt, aldus AsiaNews.

 

Bron: AsiaNews