Indonesië: "discriminerende wet bouw kerk wijzigen"

woensdag, 02 december 2015
Nieuws
Jakarta wil de wet op godsdienstige gebouwen hervormen, met minder strenge eisen voor bouwvergunningen.

Door Mathias Hariyada

De Indonesische regering overweegt een aanpassing van de beruchte IMB, de wet die in het verleden zorgde voor zoveel misbruik en schending van de godsdienstvrijheid. De ministers van Binnenlandse en Religieuze Zaken zijn bereid om de passage betreffende het verzamelen van handtekeningen te schrappen. De maatregel oogst veel lof van NGO´s en van gematigde moslimgroeperingen.

Gevoelig onderwerp
De hervormingsgezinde regering van president Joko ‘Jokowi’ Widodo is van plan om een van de meest omstreden kwesties aan te pakken op het gebied van de godsdienstvrijheid in Indonesië: de bouw van godsdienstige gebouwen het grootste moslim land van de wereld. Het is een gevoelig onderwerp, een bron van controverse tussen geloofsovertuigingen en strijd tussen minderheden. Vooral christenen hebben zich in het verleden beklaagd over allerlei restricties en beperkingen, zelfs gevallen van belediging en smaad bij diverse procedures en gelegenheden. Een jaar nadat ze aan de macht is gekomen, lijkt deze regering de weg van dialoog en harmonie tussen de geloofsrichtingen te kiezen en de restricties op de bouw van godsdienstige gebouwen te verminderen.

Wetgeving
De discussie draait vooral om de verfoeide IMB (Izin Mendirikan Bangunan), voorschriften uit 2006 omtrent bouw of renovatie van gebouwen in de hele archipel, met speciale aandacht voor plaatsen waar gebeden wordt. Volgens de toegevoegde wet van het Ministerie voor Religieuze en Binnenlandse Zaken die momenteel van kracht is, moeten projectaanvragen handtekeningen hebben van minstens 99 gelovigen en 60 lokale bewoners en het plaatselijke dorpshoofd, voordat ze toestemming krijgen.

Instrument voor moslimfundamentalisten
In de loop der tijd is het aanvragen van een vergunning om te bouwen, renoveren, een kapel, kerk, of gebedshuis te herbouwen, een cruciaal middel geworden voor fundamentalisten die door bezwaar te maken en te protesteren kans zagen om allerlei projecten in ontwikkeling te blokkeren. Het meest bekende geval is de GKI Yasmin Church in Bogor (West Java). Tot op de dag van vandaag hebben de protestants-christelijke kerkleden geen toegang tot hun kerk. Als protest houden zij nu erediensten buiten. Ook hebben ze meermalen geprotesteerd bij het presidentieel paleis, zowel bij het huidige als het vorige bestuur. In het verleden heeft het voormalige staatshoofd Susilo Bambang Yudhoyono beloofd dat hij het probleem zou oplossen, maar hij heeft nooit durven ingrijpen uit angst de Islamitische fundamentalistische vleugel tegen zich in het harnas te jagen.

Einde aan discriminatie
Sinds kort ligt de kwestie van de wet op godsdienstige gebouwen weer op tafel bij de verantwoordelijken voor veiligheid en de Indonesische justitie. De minister voor binnenlandse zaken, Tjahjo Kumolo, heeft bevestigd dat recente controversiële zaken in Aceh en Papoea de regering hebben doen besluiten om de kwestie aan te pakken. “Het is mijn persoonlijke mening dat het gedeelte betreffende het verzamelen van handtekeningen moet worden ingekort qua aantal, of zelfs geheel vervallen.” De voorgestelde wijzigingen zijn goedgekeurd door diverse religieuze groeperingen in Indonesië, waaronder ook moslims. De leider van het Fahmina Instituut is helder als zij stelt dat “elke regel die religieuze minderheden discrimineert, herzien moet worden.”