Indiase priester bedreigd bij demonstratie

donderdag, 20 augustus 2015
Nieuws
"Drie politiemensen probeerden me weg te slepen, maar ik verzette mij. Toen kwamer er zes agenten die mij optilden en in de politiebus stopten. Een van hen greep me bij de keel waardoor ik bijna stikte."
Fr-Dennis-George-800x500

 

"Drie politiemensen probeerden me weg te slepen, maar ik verzette mij. Toen kwam er zes man politie en zij tilden me op en stopten me in de politiebus. Een van hen greep me bij de keel waardoor ik bijna stikte." Zijn priesterkleding gaf hem weinig bescherming, zo vertelde priester Dennis George aan medewerkers van Kerk in Nood.

 

De overtreding van deze priester van het aartsbisdom van Delhi bestond uit zijn deelname aan een demonstratie op 5 februari. Deze werd gehouden in reactie op de ontheiliging van vijf katholieke kerken in de Indiase hoofdstad en maanden van schofferingen aan het adres van Christenen in het hele land door Hindoefundamentalisten.

 

De consternatie bracht India´s politieke leider in actie. "Mijn regering staat geen enkele groepering, minderheid of meerderheid toe om aan te zetten tot haat jegens anderen, niet openlijk en ook niet in bedekte vorm", verklaarde de Indiase premier Narendra Modi. "Mijn regering zal elke religie evenveel respect betonen", zei Modi bij de feestelijkheden ter ere van de twee nieuwe Indiase heiligen, Chavara Elias Kuriakose en zuster Euphrasia, die vorig jaar heilig zijn verklaard door het Vaticaan. "We staan geen enkele vorm van geweld toe tegen geen enkele godsdienst, onder welk voorwendsel dan ook. Ik veroordeel dit soort agressie ten zeerste en mijn regering zal hier zeer streng tegen optreden", Modi verklaarde dit tegenover een katholiek elite gezelschap van meer dan 1000 personen, onder wie een tiental bisschoppen, en honderden priesters en nonnen.

 

Met zijn toespraak verbrak Modi zijn langdurig zwijgen tijdens maanden van geweld tegen en belediging van christenen en andere godsdienstige minderheden door Hindoe-extremisten. De laatsten voelen zich aangemoedigd door de overwinning tijdens de verkiezingen van mei 2014 van de nationalistische BJP partij die Modi aan de macht bracht. De woorden van de premier hebben tot nu toe weinig effect gehad. Haatpreken tegen christenen, publieke herbekeringen van christenen en agressieve behandeling van christenen door publieke autoriteiten gaan onverminderd door.

 

Modi´s sussende woorden kwamen na herhaalde protesten van christenen en seculiere activisten, die culmineerden in een in India ongekende ´stille´ mars met 140 katholieke bisschoppen in Bangalore. "Het stilzwijgen van wie wettelijk verplicht zijn om onze grondwettelijke rechten te verdedigen en hun falen om de gemeenschap te beschermen, is verbijsterend", luidde de verklaring van de conferentie van de Indiase bisschoppen tijdens de mars. De dag ervoor had de politie nog meedogenloos opgetreden tegen christelijke demonstranten bij een andere protestmars in Delhi. Dit was de optocht waarin priester George verzeild raakte. Vrouwen, kinderen, nonnen en priesters werden in politiebusjes geduwd toen ze naar de nabijgelegen woning van de minister van binnenlandse zaken wilden lopen om te protesteren tegen de brandstichting en vernieling vijf katholieke kerken in Delhi.

 

Nog voor de media helemaal hadden kunnen analyseren wat de strekking van Modi´s woorden kon zijn, was er een vooraanstaande Hindoe nationalist die in een toespraak op 25 februari een in katholieke kringen zeer gerespecteerd persoon aanviel. "Het is goed om voor een onbaatzuchtig ideaal te werken, maar het werk van Moeder Teresa had een bijbedoeling", sprak Mohan Bhagwat, hoofd van de Rastriya Swayamsevak Sangh, het Nationaal Vrijwilligers Corps, of RSS, dat wordt gezien als de bron van het Hindoe-nationalisme dat de BJP omhelst. "Haar heimelijke doel was om de persoon die ze hielp tot het christendom te bekeren." Deze opruiende woorden veroorzaakten een nationaal oproer, dat reikte tot in het Parlement.

 

Priester George zal zijn behandeling door de politie niet snel vergeten. "Toen ik zag hoe de agenten tekeer gingen en zelfs vrouwen in busjes sleepten, ben ik, gekleed in priestertoog, naar voren gegaan om ze tegen te houden", vertelde hij aan Kerk in Nood. "Maar ik ben blij dat dit mij is overkomen. Ik heb heel kort ervaren wat onze mensen al zo lang meemaken. Het heeft me niet bang gemaakt. Integendeel, het heeft me alleen maar meer geïnspireerd."