Indiase christenen vrezen verkiezingsoverwinning BJP

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Als de nationalis- tische hindoepartij BJP de huidige parlementsverkie- zingen wint, ziet de toekomst voor religieuze minder- heden er in India somber uit...
20140423_India01

Als de nationalistische hindoepartij BJP de huidige parlementsverkiezingen wint, ziet de toekomst voor religieuze minderheden er in India somber uit. Dat schrijft pater Cedric Prakash SJ, in een bijdrage over de verkiezingen voor AsiaNews.
Hij wijst op een aantal recente incidenten in verschillende delen van India die weinig goeds voorspellen. Die vonden plaats temidden van de parlementsverkiezingen die vanwege de grootte van het land en de bevolking 72 dagen duren en op 12 mei afgelopen zijn.

Geen plaats

Zo verklaarde de BJP-leider Giriraj Singh in de deelstaat Bihar vorige week dat degenen die tegen het premierschap van BJP-kandidaat Narendra Modi zijn "geen plaats hebben in India". "Zij moeten na de verkiezingen maar naar Pakistan gaan."
Op de eerste dag van de verkiezingen liet een andere BJP "leider weten dat zijn partij "antibekeringswetten" zal invoeren die het veranderen van godsdienst in het hele land zal verbieden. Overigens is bekering tot het hindoeïsme daarbij uitgezonderd, omdat het daarbij in de visie van de BJP zou gaan om "herstel van de oorspronkelijke situatie"

"Jullie huis uit"

Op Paaszondag riep de leider van de geestverwante radicale hindoe-organisatie VHP moslims in de deelstaat Gujurat op hun woningen in "hindoewijken" te verlaten. Pravin Togadia riep hindoes zelfs op om indien een bepaalde islamitische zakenman aan de oproep geen gehoor zou geven, zij "met stenen, autobanden en tomaten" naar zijn kantoor te gaan.

Streven naar hindoestaat

Een jaar eerder verklaarde Togadia dat de deelstaat Gujurat rond 2015 de eerste "Hindoestaat" van India zou worden. Pater Prakash wijst erop dat Narendra Modi, de BJP-premier van de deelstaat, Togadia op geen enkele wijze tot de orde heeft geroepen.
De twee zijn geen vrienden, aldus Prakash, maar delen dezelfde ideologie. Volgens de vooraanstaande jezuïet is Modi naar voren geschoven door de top van de nationalistisch hindoeïstische organisatie RSS. De vestiging van een "Hindoe natiestaat" is het uiteindelijke doel van de RSS, aldus Prakash.

"Godsdienstvrijheid"

Hij herinnert eraan hoe Modi in 2003 in Gujurat de wet op de godsdienstvrijheid invoerde. Die bepaalde dat mensen die van godsdienst willen veranderen de burgerlijke autoriteiten toestemming moeten vragen. Die wet is in strijd met de Indiase grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, stelt pater Prakash.

Dat Modi’s vorige week in een krantenartikel hebben verklaard van hem verwachten dat hij korte metten met hen zal maken, voorspelt niet veel goeds voor de religieuze minderheden in het land.

Bron: AsiaNews, Foto: Subhankar Sahu ccby