India: tienduizenden lopen ‘pelgrimage voor de vrede’

dinsdag, 28 maart 2017
Nieuws
Aan de jaarlijkse Vastenpelgrimage voor de Vrede in de Indiase stad Bombay hebben dit jaar opnieuw meer mensen deelgenomen. Circa 25.000 pelgrims, waaronder ook veel niet gelovigen, liepen mee.
Vredesmars_India

De pelgrims legden in de nacht van zaterdag op zondag een route van twintig kilometer af door de straten van de Indiase stad. De pelgrimage eindigde op Mount Mary, waar de wandelaars de Mis bijwoonden in de basiliek. Kardinaal Oswald Gracias, aartsbisschop van Bombay, leidde de processie. Die begon om 22.30 uur op zaterdagavond, het Hoogfeest van Maria Boodschap, en eindigde om 05.30 uur de volgende dag. De kardinaal gaf de pelgrims aan het begin van de tocht zijn zegen. Hij bad in het bijzonder voor de harmonie en het vreedzaam samenleven van verschillende geloven in de Indiase samenleving, opdat “de christenen in India hun geloof in vrede mogen beleven”. Christenen zijn de laatste jaren in meerdere Indiase deelstaten het slachtoffer geworden van hindoe-extremistisch geweld. In India is bijna 80% van de bevolking hindoe. Minder dan 3% van de inwoners is christen.

Onder de tienduizenden pelgrims waren een groot aantal priesters en religieuzen. Naast katholieken namen ook gelovigen van andere religies en niet gelovigen deel aan de tocht. Meer dan de helft van de 25.000 pelgrims bestond uit jongeren. De meesten van hen afkomstig uit verder gelegen dorpjes en buitenwijken van de stad. Kardinaal Gracias bad dan ook speciaal voor hen dat Maria “onze jongeren leidt”. De kardinaal liep het eerste gedeelte van de pelgrimage met de groep mee. Vervolgens bad hij met de mensenmassa de Rozenkrans. Zeven uur lang wandelde de menigte vervolgens ’s nachts door de hoofdstad, begeleid door gebed en gezang. Ze werden langs de route ondersteund door talloze vrijwilligers. Gelovigen droegen in de processie beelden en iconen mee, waaronder een van Maria Koningin van de Vrede, een beeld van Jezus die het Kruis draagt, een icoon van O.L.V. van Smarten en een beeld van Sint Jozef.

De pelgrimage in Bombay vindt elk jaar plaats in de Vastentijd. De eerste pelgrimage voor de vrede werd in 1988 gelopen. “Sindsdien is het aantal deelnemers elk jaar gegroeid met mensen van elk geloof en elke kaste”, zegt hoofdorganisator Francis Fernandes tegen AsiaNews.

Bron: Katholiek Nieuwsblad/AsiaNews