India: staat moet kerken snel herstellen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De bisschoppen van de Indiase deelstaat Orissa hebben de regering per brief opgeroepen de door hindoefundamentalisten vernielde kerken voor de Kerst te herstellen.
orissa-200-x-150

De bisschoppen van de Indiase deelstaat Orissa hebben de regering per brief opgeroepen de door hindoefundamentalisten vernielde kerken voor de Kerst te herstellen.

Een dergelijk gebaar kan bijdragen aan het herstel van het vertrouwen tussen de godsdienstige gemeenschappen. Volgens de katholieke persdienst AsiaNews zijn er sinds de onlusten in augustus begonnen in Orissa zo’n 180 kerken verwoest. Bisschop Thomas Thirutalil zegt vertrouwen te hebben in een positieve reactie. Premier Navin Patnaik heeft toegezegd zich in te zullen zetten voor normalisering van het maatschappelijk leven, vooral in het zwaar getroffen district Kandhamal.

Ook aartsbisschop Raphael Cheenath van Cuttack-Bhubaneswar is optimistisch gestemd na een gesprek met de premier. Hij hoopt dat de christenen in vrede Kerst kunnen vieren. Vorig jaar Kerst was de deelstaat ook al opgeschrikt door een golf van antichristelijk geweld.

Volgens de bisschoppen is de situatie van christenen in Orissa nog steeds precair. Weliswaar is het aantal vluchtelingen teruggelopen van 50.000 naar 11.000, maar dat betekent niet dat iedereen naar huis, meestal verwoest, is teruggekeerd. Een onbekend aantal gevluchte christenen zoekt zijn heil elders. Ook heerst er een algemene angst dat het geweld weer zal oplaaien.

Volgens aartsbisschop Cheenath worden terugkerende christenen onder druk gezet om hindoe te worden. Ook mogen zij niet hun oogst binnenhalen.

Het wordt steeds duidelijker dat er achter het geweld een vooropgezet plan zat om de christenen in Orissa uit te roeien.

Bron: KN/KNA