India: Kerk recent op drie plaatsen aangevallen

dinsdag, 17 april 2018
Nieuws
De Indiase staat Kerala heeft deze maand te maken met opvallende toename van vijandigheden. Zo werden een begraafplaats en een kerk vernield, werd een Orthodoxe priester beledigd en werd een retraitecentrum aangevallen.
20180417-Aanvallen-Kerala

Gisteren werd het kerkhof van de parochie van het Heilig Hart van Jezus Christus in Ukkinadka door vandalen bezocht, waarbij een kruis en 7 graven werden vernield. Op 10 april werd een pastoraal centrum aangevallen, waar 150 studenten op retraite waren. Ze werden begeleid door een priester en twee zusters. De christenen werden aangevallen door minstens 500 mensen, die "gestoord werden" door de gezongen religieuze liederen. De meute gooide stenen naar het gebouw, verbrijzelde ramen en toegangsdeuren.

Ten slotte vond het derde incident plaats in de nacht van 1 april, Stille Zaterdag, in de orthodoxe kerk van St. Greogrios in Punnamoodu. Toen pr. M.K. Varghese, vicaris van de kerk, bij het kerkgebouw aankwam om de Vigiliemis te vieren, en beledigd onverlaten hem en beletten ze hem om naar binnen te gaan. Daar bleek dat de kerkzaal was vernield, dat ramen waren gebroken en dat de deur was ingeschopt. Toen gelovigen de opschudding hoorden, kwamen zij de priester te hulp. De politie arresteerde drie mensen, die zichzelf rechtvaardigden door te beweren dat [de vicaris] land wilde kopen voor de begraafplaats.

Sajan K. George, president van de Global Council of Indian Christians noemt de golf van vijandige daden en onverdraagzaamheid jegens christenen alarmerend. Hoewel het er volgens hem op lijkt dat de aanvallen niet specifiek gericht zijn tegen het geloof, spreekt hij wel van een zekere intolerantie tegenover alles wat met Christenen te maken heeft. “Dit is schadelijk voor het democratische en seculiere India, omdat het sociale weefsel van ons land wordt beschadigd door ongevoelige opmerkingen of provocerende uitspraken, vals en ongegrond tegen het missiewerk door christenen. We zien de gevolgen in deze incidenten in april.” Volgens George vormt de kleine christelijke gemeenschap een gemakkelijk doelwit voor extremistische krachten en is er veel onzekerheid en angst onder de Christenen.

Bron: AsiaNews