India: Katholieke Kerk trekt stammen aan

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Het katholieke geloof en zijn gebruiken oefent een bijzonder aantrekkingskracht uit op stammen in Noord-Oost India, waar het christendom "fenomenaal is gegroeid". Dat meldt John Newton van de internationale hulporganisatie Kerk in Nood.
india-200-x-144

Het katholieke geloof en zijn gebruiken oefent een bijzonder aantrekkingskracht uit op stammen in Noord-Oost India, waar het christendom "fenomenaal is gegroeid". Dat meldt John Newton van de internationale hulporganisatie Kerk in Nood.

In een gesprek met priester Thomas Manjaly van het bisdom Shiolong blijkt onder meer dat het gebed voor de overledenen zeer goed aansluit bij de belevingswereld van de oude tribale godsdiensten. "Zij geloven in een God die alles heeft geschapen en daarin ervaren zij het christendom meer nabij dan het hindoeïsme", aldus Manjaly. "Zij geloven niet in reïncarnatie, zoals de hindoes, maar dat wanneer je sterft, je naar God gaat."

Bidden voor de overledenen heeft bij deze stammen een lange traditie. "Zij kennen gebeden voor de overledenen die mondeling van generatie op generatie doorgegeven zijn. Dus onze liturgie voor de overledenen is zeer aansprekend", zegt father Thomas.

Op vergelijkbare wijze kennen zij offerrituelen zodat zij, hoewel zij geen dieroffers kennen, de katholieke leer over het Kruisoffer kunnen begrijpen.Het brengen van offers is essentieel in de stammencultuur. "Na de oogst offeren ze eerst fruit als teken van dankzegging en als de eerste regen komt offeren zij ook zaad voor een goede oogst."De gemeenschap wijst iemand aan die namens haar optreedt als priester en de offerrituelen uitvoert.

Vanwege de overeenkomsten voelen de mensen zich bijzonder aangetrokken tot het katholieke geloof. "De Eucharistie als offer, een altaar, priesterschap, het zijn voor hen allemaal zeer aansprekende elementen", zegt Manjaly. "Het katholieke geloof staat daarom dichterbij dan het protestantisme dat juist de verkondiging van het woord benadrukt."In drie Noord-Oostelijke deelstaten, Nagaland, Meghalaya en Mizoram, vormen christenen een meerderheid. In Nagaland is zelfs 90% van de bevolking christelijk. Prebyteranen en baptisten vormen er een meerderheid. Daar leven ook deze stammen. Het zijn geen hindoes en kennen ook geen kastesysteem.

De Kerk heeft de eerste fase van evangelisatie voltooid en richt zich nu vooral op geloofsvorming door "het geloof te versterken en uit te bouwen van de eerste en tweede generatie katholieken". Volgens de priester zijn daarvoor boeken nodig. Hijzelf is nauw betrokken bij de Bijbelvertaling in het Khasi, een van de voornaamste talen die in het bisdom Shiolong gesproken wordt.

Het bekende kinderbijbeltje van Kerk in Nood is inmiddels al in tien locale talen vertaald. ‘slechts één van de geweldige bijdragen van Kerk in Nood aan de geloofsvorming", aldus father Thomas. De organisatie financierde ook de "zeer belangrijk" geachte trainingsprojecten voor catechisten.Vele gemeenschappen kunnen hoogstens eens per maand door een priester bezocht worden en zijn daardoor aangewezen op catechisten.

Zij krijgen een training van een half jaar waarna zij jaarlijkse opfrissessies ondergaan. Thomas Manjaly: " Ik wil Kerk in Nood bedanken voor haar rol in de opbouw van de Kerk in India." "Ik wens u allen Gods zegen. Wij zijn met u in vriendschap en in ons blijvende gebed."Katholieke missionarissen zijn al 120 jaar werkzaam in het gebied. In 1890 kwamen er Duitse Salvatorianen die vertrokken bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Het eerste bisdom was Shiolong, dat in 1934 werd gesticht.