India: geweldsgolf blijft onbestraft

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De verantwoordelijken voor de antichristelijke geweldsgolf die India de laatste twee jaar heeft getroffen zijn nog altijd onbestraft gebleven. Dit tot grote verontwaardiging van de katholieke Kerk.
protest-200-x-112

De verantwoordelijken voor de antichristelijke geweldsgolf die India de laatste twee jaar heeft getroffen zijn nog altijd onbestraft gebleven. Dit tot grote verontwaardiging van de katholieke Kerk.

In een interview met Radio Vaticaan zegt de aartsbisschop van het zwaar getroffen bisdom Cuttack-Bhubaneshwar dat de vluchtelingen bang zijn terug te keren uit vrees voor nieuw geweld. "Niemand is aangeklaagd vanwege de schade, de doden en degenen die werden gedwongen te vluchten", aldus mgr. Rafael Cheenath. "Geen enkele misdadiger is daarvoor gestraft."

"Christenen zijn allereerst aangevallen op grind van een fundamentalistische hindoe ideologie die stelt hoe een hindoe staat eruit zou moeten zien. De fundamentalisten zochten een gelegenheid om dat te tonen. De belangrijkste reden om dat in Khandamal (district in de deelstaat Orissa "red) te doen is het grote aantal christelijke bekeringen van de laatste tien jaar."

"De Dalits, de zogenaamde onaanraakbaren, werden als buitenstaanders beschouwd, zonder recht van spreken of onderwijs. Nu ontwikkelen zij zich echter op sociaal en economisch vlak en boeke zij grote vooruitgang."

Mgr. Cheenath meent bovendien dat de hindoes bang zijn dat zij door de christelijke Dalits zullen worden afgetroefd.

"Hindoes willen niet dat mensen die ooit hun slaven waren respectabeler posities in de samenleving zullen gaan bekleden, met betere banen en posities. De vooruitgang van de Dalits en de stammen betekenen een uitdaging voor de hogere klassen. Hindoes willen dat niet en daarom willen zij het stoppen."

Gevraagd naar de huidige situatie van de christenen antwoordt mgr. Cheenath: "In het begin was de situatie erg triest en uitzichtloos. K heb veel geloof gezien bij de mensen. Zij zijn vol hoop. Hun geloof is krachtig en zij uiten dat op vele manieren. Wij zullen aan wederopbouw kunnen doen op de fundamenten van het geloof van de mensen."

Bron: KN/CNA