In een Chinese provincie 426 kerken of kruizen vernield

donderdag, 20 augustus 2015
Nieuws
In het jaar 2014 heeft er in China een mate van vervolging plaatsgevonden die de aantallen van de laatste decennia overtreft. Deze ontwikkeling loopt parallel met het toenemen van christenvervolging wereldwijd.
20150130China01

In het jaar 2014 heeft er in China een mate van vervolging plaatsgevonden die de aantallen van de laatste decennia overtreft. Deze ontwikkeling loopt parallel met het toenemen van christen vervolging wereldwijd. Rapporten melden dat alleen al in de provincie Zhejiang midden december 426 kruisen van kerken zijn verwijderd of kerken zijn verwoest. Deze aantallen betreffen slechts een fractie van het totale aantal, aangezien veel gevallen niet gemeld zijn. De provincie Zhejiang heeft de sterkste onderdrukking van kerkelijke activiteiten in vergelijking met andere regio’s in China. In overige provincies komen sluiting of verwoesting van kerken slechts sporadisch voor.

 

In een poging hun acties te rechtvaardigen hebben overheidsfunctionarissen een lijst gepubliceerd van religies waarvan veel zijn verbonden met de Christelijke orthodoxe kerk of huiskerken. De lijst heeft overheidsfunctionarissen in staat gesteld Christenen in het hele land straffeloos te vervolgen . Anders was dat toen op 21 september 2014 agenten van de overheid de olijf huiskerk bestormden en de Fangzhou kerk omdat zes kerkleden ervan werden beschuldigd "bijgelovige organisaties en bijgeloof te gebruiken om de doorvoering van een wet te ondermijnen. Deze aanvallen op christelijke kerken worden officieel uitgevoerd onder het mom van "verwijderen of veranderen van illegale constructies". Het is echter volledig helder dat Christelijke plaatsen van geloofsbeoefening, inclusief de legaal toegestane kerken, als doelwit gekozen worden op basis van hun verbondenheid met het Christelijk geloof en niet vanwege de legaliteit van hun constructies of hun registratie.

 

De stad Wenzhou in Zhejiang heeft het ergst te lijden gehad onder de campagne van kerkvernietiging. De verwoesting van kerken in de stad hebben herhaaldelijk geleid tot gewelddadige confrontaties tussen kerkleden en overheidspersoneel. Op 21 juli 2014 bestormden meer dan zeshonderd overheidsfunctionarissen en geüniformeerde individuen de Verlossingskerk in het district Pingyan . Veertien kerkleden werden ernstig gewond toen zij het gebouw wilden beschermen. Onder hen een oudere man die een schedelbreuk opliep toen de aanvallers de Christenen met knotsen te lijf gingen. Ondanks talloze verzoeken van de kerkleden aan de overheid om hen te hulp te komen, weigerden de autoriteiten de politie naar de kerk te sturen.

 

Alarmerend aspect van deze vernielingen is de manier waarop men te werk gaat. Hoewel de wet eist dat vernielingsteams moeten zijn samengesteld met leden van het Religieuze Bureau of het Huis- en stadsplanning Bureau, wordt een groot deel van de kerkvernielingen uitgevoerd door gewapende SWAT teams, politie en ongeïdentificeerde individuen die beweren de lokale autoriteiten te vertegenwoordigen. Deze opzettelijk vijandige aanpak toont niet alleen een gebrek aan respect voor de wet, maar ook de vastbeslotenheid van stedelijke en provinciale overheden door te gaan met het vernielen en sluiten van kerken, ook al is de campagne impopulair onder de bevolking. Ondanks de toenemend moeilijke situatie voor Christenen in China, is er nog hoop. Volgens persbureau UCANews zijn er in China de laatste vijf jaar per jaar duizend kerken gebouwd en gerenoveerd . Zo is er in Kunming, provincie Yunnan, de grootste kerk in Zuidwest-China verrezen. Verder heeft de grootste vervaardiger van i in Nanjing al 125 miljoen Bijbels gedrukt, voor 2015 worden nog grotere aantallen verwacht.

 

Bron: International Christian Concern

 

Foto: bijbelvlaanderen.be