In Congo luiden bisschoppen de alarmklok

woensdag, 29 maart 2017
Nieuws
20160718-Congo-Mbandaka

Door Joop Koopman

De bisschoppen van de Democratische Republiek Congo waarschuwen indringend voor het toenemend geweld en de politieke onlusten die het land in “verval en chaos” zouden kunnen storten. De bisschoppen drukten tevens hun medeleven uit voor de duizenden mensen die het leven hebben verloren, onder wie ook vele minderjarigen die door de diverse milities werden ingelijfd. Ze gaven ook uiting aan hun bezorgdheid over het feit dat de crisis tot hongersnood en zelfs tot de ineenstorting van het land zou kunnen leiden.

De prelaten, die van 20 tot 25 februari 2017 wegens de acute noodtoestand in plenaire vergadering waren bijeengekomen, wijten de verslechtering van de situatie aan de fouten van president Joseph Kabila en van zijn politieke tegenstrevers, die zich niet aan een historisch akkoord hebben gehouden dat op 31 december 2016 na bemiddeling door de bisschoppenconferentie werd ondertekend en dat de weg effende naar presidentsverkiezingen die dit jaar zouden worden gehouden, zonder dat president Kabila een derde en ongrondwettelijke ambtsperiode zou betrachten.

In een verklaring gericht aan de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood benadrukten de bisschoppen dat de rol van de Kerk erin bestaat als bemiddelaar op te treden om het algemeen welzijn te verzekeren, hoewel uit het toenemend aantal gewelddadige en dodelijke aanslagen tegen de Kerk en haar personeel duidelijk blijkt dat de rol van de Kerk bij de totstandkoming van het akkoord voor heel wat wrok en misnoegen heeft gezorgd.

In de stad Bukavu werden verscheidene leden van de congregatie Dochters van de Verrijzenis vermoord. Dit heeft ertoe geleid dat zeven kloosters werden gesloten. Afgelopen december werd een franciscanes doodgestoken, ook in Bukavu. Op 12 februari 2017 werd de kerk van de heilige Dominicus in Limete, een deelgemeente van Kinshasa, door een meute jongeren platgebrand.

In een boodschap die op 18 februari 2017 aan Kerk in Nood werd gericht, berichtte kardinaal Monsengwo Pasinya, de aartsbisschop van Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo, over een brandaanslag die werd gepleegd tegen het priesterseminarie van Malole in Kananga, de hoofdstad van de centrale provincie Kasaï. De aartsbisschop zegt daarin dat de daders “gewelddadige criminelen” waren, die “onder de zusters van een nabijgelegen karmelietessenklooster angst en terreur hebben gezaaid”.

Niettemin benadrukten de bisschoppen dat ze hun “profetische rol bij de begeleiding van het Congolese volk” zouden blijven vervullen om ervoor te helpen zorgen dat de voorwaarden van het akkoord werden nageleefd.

De bisschoppen verklaarden: “Gezien de tegenwoordige beproevingen en omwille van de gerechtigheid en de vrede zeggen wij neen tegen alles wat een volledige en snelle uitvoering van het akkoord zou verhinderen.” Ze roepen de president, de oppositie en het maatschappelijke middenveld op tot een “open dialoog die gesteund is op goede trouw en wederzijds vertrouwen”, om de noodkreet van de Congolezen te beantwoorden die vol ongeduld op de concrete omzetting van het akkoord aan het wachten zijn.

Ook hebben ze de politie en het leger ertoe opgeroepen om in het hele land de vrede te waarborgen zonder daarbij “buitensporig” geweld te gebruiken. De media van het land worden dringend verzocht om “polemieken” te vermijden en het grote publiek objectief en omvattend te informeren in het belang van de nationale eenheid.

Tot slot doen de bisschoppen een oproep tot de gelovigen om “hun gebeden voor het land te intensiveren, de eigendommen van de Kerk te helpen beschermen en zich niet te laten provoceren, ontmoedigen of intimideren”. Op 26 maart 2017, de vierde zondag van de vasten, zullen alle bisschoppen een bijzondere Mis lezen om de “moederlijke voorspraak van de Maagd Maria, Onze-Lieve-Vrouw van de Hoop, af te smeken opdat de Heer de Democratische Republiek Congo en zijn bevolking vrede en barmhartigheid moge schenken.”