Illegale onteigening van kerkelijk bezit in Pakistan

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Door de rechter uitgesproken als een illegale onteigening van kerkelijk grondgebied. Bisschop Sebastian Francis Shaw van het aartsbisdom Lahore in Noord Pakistan vertelt.
20130614_300

De apostolisch administrator van het aartsbisdom Lahore in Noord Pakistan, Mgr. Sebastian Francis Shaw, heeft zijn teleurstelling geuit over de illegale overdracht aan de staat van een terrein dat bezit van de Kerk is. Hij meldde dat deze overdracht nu ook in het kadaster is geregistreerd. Een centrum van Caritas stond voorheen op dit genaaste terrein. Het werd op 9 januari 2012 onder het wakend oog van de politie met zwaar materiaal omver gehaald. Tot het gebouwencomplex hoorde een dag opvang voor ouderen, een naaischool voor meisjes, een kapel en een klooster voor zusters en andere Katholieke Kerkelijke instituten. Het centrum is vanaf 1887, zo niet eerder, ononderbroken in bezit van de Kerk geweest.

"De provinciale regering heeft bij veel gelegenheden beloofd het genaaste terrein aan ons terug te geven. Maar van deze beloften is niet alleen niets terecht gekomen, het terrein is intussen ook nog in de relevante registers als staatseigendom opgenomen," zo meldde Shaw aan Kerk in Nood. Volgens de bisschop heeft een rechtbank intussen uitgesproken dat de overdracht van het terrein aan de staat op illegale wijze tot stand is gekomen.

Shaw gaf als zijn mening dat ook bij de hevige onrust die de Christelijke wijk van Lahore op 9 maart teisterde, overheidsfunctionarissen "hun ogen op het land gericht hadden" en de bewoners ervan wilden verwijderen. De politie keek werkeloos toe toen twee dagen nadat de Christen Sawan Masih op 7 maart van blasfemie was beschuldigd, ongeveer 3 000 man de Sint Jozef Kolonie aanvielen en 178 huizen en twee Christelijke kerken in brand staken.

Maar het is volgens de bisschop hartverwarmend te zien hoeveel Moslims solidariteit betonen met de slachtoffers en spontaan hulp bieden. "Onder de bevolking neemt het bewustzijn toe dat we allen Pakistaan zijn. Meer en meer stemmen gaan op dat groepen niet collectief gestraft dienen te worden wanneer een van hun leden bewust of onbewust kwaad doet. Dit is een goed teken." Ook brachten vertegenwoordigers van de regering, Moslim leiders en vooraanstaande Imams bezoeken aan het zwaar bezochte gebied, troostten de slachtoffers en gaven uiting aan hun diepe spijt. Het is voor het eerst dat iets dergelijks is gebeurd, tekende Shaw hierbij aan.

Bron: Kerk in Nood
Bron foto: Kerk in Nood