"Ieder die tegen de blasfemiewet is zet zijn leven op het spel"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
salman Taseer heeft gevochten voor de vrijlating van Asia Bibi en heeft zich uitgesproken voor de intrekking van de blasfemiewetten. Ik denk dat dit de belangrijkste reden is voor zijn dood." Dat schrijft de katholieke Aartsbisschop...
20110106pakistan01

‘salman Taseer heeft gevochten voor de vrijlating van Asia Bibi en heeft zich uitgesproken voor de intrekking van de blasfemiewetten. Ik denk dat dit de belangrijkste reden is voor zijn dood." Dat schrijft de katholieke Aartsbisschop Lawrence John Saldanha van Lahore in een condoléancebrief aan de weduwe van gouverneur Taseer. Mgr. Saldanha is voorzitter van de Pakistaanse bisschoppenconferentie en van de Nationale Commissie voor Gerechtigheid en Vrede. "Het aantal mensen in Pakistan wier leven wordt bedreigd, groeit. Deze moord maakt duidelijk dat iedereen die tegen de blasfemiewet is in gevaar is."

"Trots"

Salman Taseer, sinds 2008 gouverneur van de provincie Punjab, werd afgelopen dinsdag door een van zijn lijfwachten doodgeschoten. De dader heeft verklaard zijn baas te hebben vermoord vanwege zijn kritiek op de wet tegen godslastering. Hij zei trots te zijn op zijn daad. Tijdens zijn voorgeleiding werd de man bejubeld en met bloemblaadjes, kussen en schouderklopjes onthaald. Taseer is woensdag onder massale belangstelling in Lahore begraven.

Bezorgd

"De hele Christelijke gemeenschap is bezorgd over wat er gebeurd is. Zij veroordeelt de moord op Taseer, een groot man", aldus Mgr. Saldanha. Volgens de Aartsbisschop dient iedereen zijn stem te verheffen tegen intolerantie en extremisme, ook de media. De Mensenrechten Commissie van Pakistan (HRCP) veroordeelde de moord op de gouverneur en noemde deze een manifestatie van groeiende intolerantie in de samenleving. Ook veel andere mensenrechtenorganisaties spraken hun afschuw uit over de moord.

Groeiende intolerantie

De moord "moet door alle verstandige mensen worden veroordeeld". Iedereen moet "ten zeerste verontrust zijn over de steeds groeiende schaduw van intolerantie en geweld in de samenleving", aldus HRCP-voorzitter Mehdi Hasan. De autoriteiten moet een grondig onderzoek instellen naar de motieven van de moordenaar, vindt hij. "Het zou zeer betreurenswaardig zijn als blijkt dat de gouverneurs oproep tot gezond verstand bij het doodvonnis tegen Asia Bibi op grond van godslastering of verschillen met politieke tegenstanders op enigerlei wijze hebben geleid tot de moord", aldus de verklaring van de HRCP.

Onderzoek

De katholieke Minister voor Minderheden Shahbaz Bhatti heeft de moord op Taseer eveneens veroordeeld. Volgens hem heeft de houding van de gouverneur tegenover de blasfemiewetten tot zijn dood geleid. De minister heeft een periode van twee weken rouw afgekondigd door de religieuze minderheden in het land. Tegenover AsiaNews heeft minister Bhatti ook aangedrongen op een grondig onderzoek naar de moord. Hij vindt dat radicale Islamitische organisaties die religieuze decreten uitvaardigden tegen de gouverneur ter verantwoording moeten worden geroepen. "Het zijn deze elementen die anarchie creëren in het land", aldus de minister. "Deze moord is het resultaat van uitlokking nadat in sommige religieuze kringen was gepleit voor de moord op de gouverneur."

Onafhankelijk

De afgelopen jaren gold Taseer als een van de sterkste gematigde stemmen in het land. Hij verzette zich tegen de blasfemiewetten, religieus extremisme en de opkomst van de Taliban en Al Qaida. De laatste maanden maakte hij zich sterk voor Asia Bibi, een Christenvrouw uit Punjab die terdood is veroordeeld op gond van de blasfemiewet. Hij trok zich niets aan van de kritiek vanuit zijn eigen Volkspartij PPP. Taseer had kort voor zijn dood Asia Bibi nog in de gevangenis een bezoek gebracht. Ook had hij met succes bij de president op gratie aangedrongen, wat echter door een rechterlijk bevel ongedaan is gemaakt. (Bron: AsiaNews)