Hulporganisaties sturen noodhulp naar Gaza

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Verschillende christelijke hulporganisaties, waaronder Kerk in Nood, sturen noodhulp naar het door Israel belegerde Gaza. Christenen, toch al buitenbeentjes in het overwegend islamitische Palestijnse gebied, hebben het extra moeilijk.
gaza_isr_mene_une_guerre__texte-200-x-130

Verschillende christelijke hulporganisaties, waaronder Kerk in Nood, sturen noodhulp naar het door Israel belegerde Gaza. Christenen, toch al buitenbeentjes in het overwegend islamitische Palestijnse gebied, hebben het extra moeilijk.

Ook christenen blijven niet gespaard voor Israëlische bommen. Vorige week vrijdagmorgen overleed de 16-jarige Christine Wadi Turk, een katholieke studente van de Holy Family School in Gaza-Stad. Volgens parochiepriester Manuel Musallam "worstelt de gemeenschap om te overleven" temidden van explosies, een acuut tekort aan voedsel, water en onderdak. Sommige mensen zijn bij het begin van de bombardementen hun huizen ontvlucht omdat zij in de buurt wonen van overheidsgebouwen. Bij terugkeer bleek hun vrees gegrond: ook hun woningen liggen in puin of zijn zwaar beschadigd.

Het geweld komt bovenop de toch al heersende malaise in de overbevolkte strook land waar de werkloosheid 40% bedraagt en bijna een derde van de bevolking geen stromend water heeft. Bijna de helft van de bevolking is minderjarig.

Kerk in Nood kon nog niets zeggen over de omvang van de te bieden hulp. Iedere hulp is welkom alleen al om de moed erin te houden. Musallam: "Als priester moet ik over de hoop spreken, maar de mensen vragen mij welke hoop. Wij moeten de mensen eraan herinneren in het evangelie te blijven geloven en zoveel mogelijk te blijven hopen. De mensen huilen. Mannen, vrouwen, kinderen. Ze zijn radeloos en weten niet hoe zij aan eten moeten komen of waar ze veilig zijn." Mensen durven niet uit hun schuilplaatsen te komen om naar de kerk te gaan.

Van de anderhalf miljoen inwoners van Gaza zijn er ongeveer vijf duizend christen. Daarvan zijn de meesten Grieks-orthodox. Er zijn ongeveerd 300 katholieken van de Latijnse ritus.

Priester Musallam kan de meesten van zijn parochianen alleen via sms-berichten bereiken waarin hij ze moed inspreekt en aanspoort tot gebed. "Wij hebben afgesproken ieder uur een gebedje te bidden: God van vrede, geef ons land vrede, God van barmhartigheid, geef ons land barmhartigheid."

Intussen wordt de situatie in Gaza steeds meer onhoudbaar. Het officiële dodental aan Palestijnse zijde was maandag al opgelopen tot boven de 500. Daaronder zouden bijna negentig kinderen zijn.

Bron: ACN