Hulp wederopbouw van door tyfoon verwoeste parochiekerken (Filippijnen)

Project
Steeds opnieuw staan de Filippijnen in het middelpunt van het wereldnieuws door zware natuurrampen. De hevige aardbeving van oktober 2013 en de vernietigende tyfoon Hayan in november 2013 hebben zware verwoestingen aangericht en eisten talrijke mensenleve
ACN-20131120filip02794

Project op de Filippijnen
Steeds opnieuw staan de Filippijnen in het middelpunt van het wereldnieuws door zware natuurrampen. De hevige aardbeving van oktober 2013 en de vernietigende tyfoon Hayan in november 2013 hebben zware verwoestingen aangericht en eisten talrijke mensenlevens. Ook werden er veel kerken en kerkelijke instellingen volledig verwoest. Zo stortte door de aardbeving bijvoorbeeld de klokkentoren van de basiliek van Cebu in, de kerk waar zich het op de Filippijnen zeer vereerde genadebeeld van "Santo Nino" (Jezuskind) bevindt, dat met de komst van de Spanjaarden in 1521 naar Cebu is meegekomen. Door deze actuele rampen, verdween echter de schade die daarvoor al op andere plaatsen op de Filippijnen door andere rampen was aangericht, en die tot nu toe nog niet hersteld had kunnen worden, op de achtergrond. De Katholieke Kerk op de Filippijnen, die in 2021 haar 500 jarig bestaan viert, staat voor enorme uitdagingen in verband met de wederopbouw.

Vergeten ramp
Een voorbeeld van een "vergeten ramp" is de tyfoon Bopha, die begin december 2012 de Filippijnen teisterde. Meer dan duizend mensen werden gedood, 10.000 huizen werden verwoest, er volgden aardverschuivingen en stortvloeden, akkerland werd verwoest en oogsten vernietigd, en talrijke wegen werden door omgevallen bomen onbegaanbaar. Het bisdom Mati werd zwaar getroffen door de tyfoon. Drie plaatsen verdwenen praktisch van de kaart. Vier parochiekerken werden zeer ernstig beschadigd of compleet verwoest. Het kerkelijke leven vindt daarom nog altijd in tenten plaats.

De kerk leeft!
Het bisdom werd in 1984 gesticht. Het omvat bijna 400.000 katholieken, 41 priesters, 19 parochies, 1205 kapelkerkgemeenschappen en 1189 vrijwillige leken catecheten, die in de 227 openbare lagere scholen en in de kapelkerken catechese geven. Bovendien zijn er vier mannelijke en acht vrouwelijke kloostergemeenschappen. De Kerk leeft! Maar nog steeds staan de gelovigen voor de brokstukken van de vier door de tyfoon verwoeste parochiekerken in Cateel, Baganga, Kinablangan en Lambajon. Kerk in Nood helpt hier met 35.000 euro.

Projectcode: 329-01-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.