Hulp voor weduwen Boko Haram slachtoffers

Project
Tijdens het meest recente bezoek van Kerk in Nood aan het bisdom Maiduguri in maart 2017 wees bisschop Oliver Doeme op de grote uitdagingen waarmee zijn bisdom kampt. Naast de humanitaire crisis is er volgens hem ook "een spirituele crisis."
Mgr-Dashe-Doeme

De meeste mensen in zijn bisdom zijn zwaar getraumatiseerd doordat Boko Haram er veel aanslagen en overvallen pleegt. Sinds 2009 zijn er meer dan 200 kerken en missieposten, talrijke pastorieën, 25 scholen, drie ziekenhuizen, drie kloosters, ontelbare winkels, huizen en commerciële centra vernield. Omdat de meeste dodelijke slachtoffers van Boko Haram mannen zijn, ontfermt het bisdom zich over meer dan 5.000 weduwen en 15.000 wezen. Er wordt geschat dat Boko Haram meer dan 20.000 mensen gedood, maar dat 26 miljoen mensen direct lijden onder het conflict. Onder hen zijn 2,3 miljoen kinderen en jongeren geen toegang hebben tot onderwijs.

Niets is meer hetzelfde
Om de getraumatiseerde weduwen te helpen, steunt Kerk in Nood therapeutischesessies voor traumaverwerking. Daarnaast krijgen de aan hun lot overgelaten weduwen een opleiding, die hen in staat stelt in hun levensonderhoud en dat van hun kinderen te voorzien. Vóór de dodelijke aanvallen waren ze vaak afhankelijk van het inkomen van hun echtgenoten.

De meeste weduwen hebben meerdere monden te voeden. Vaak willen zij niet opnieuw trouwen, omdat ze zich nog veel te nauw verbonden voelen met of rouwen om hun vermoorde echtgenoten. Hun open wonden helen moeilijk. Bisschop Doeme heeft de Weduwenvereniging St. Judith in het leven geroepen voor de bijzondere noden van deze slachtoffers. Het voorziet ook in schoolgeld en eten voor wezen en halfwezen.

Voor nog geen €3,50 kunt u een slachtoffer in Nigeria steunen. Helpt u mee? Doneer online, of maak uw gift over onder vermelding van “Noodhulp Nigeria”.