Hulp voor wederopbouw van een parochiehuis, door aardbeving verwoest

Project
Kerk in Nood heeft €30.000 toegezegd zodat het parochiehuis in Sotaqui herbouwd kan worden. Helpt u mee?
2017021_Chili_project03

In de negentiende eeuw woonde in Sotaqui een heel devote oude vrouw. Haar naam was Antonia Pizarro. Omdat zij een gedegen kennis bezat van geneeskrachtige kruiden, was zij in staat veel zieken te helpen. Op zekere dag was ze op weg naar een zieke die dichtbij de rivier de Hurtado woonde toen ze in de verte twee kinderen geiten zag hoeden. Toen zij dichterbij kwam zag ze dat die kinderen speelde met een ander kind dat bijna naakt was. Het bleek een beeldje te zijn van het Kindje Jezus.

Kleine Jezus van Sotaqui

Deze vrome vrouw nam het beeldje mee naar haar huis om het daar op gepaste wijze eer te bewijzen. Al heel gauw werd het een middelpunt voor wonderen en in 1873 werd het in de parochiekerk van Sotaqui geplaatst. De devotie tot dit beeld nam heel snel vanuit de verre omtrek toe en steeds meer mensen kwamen hulp zoeken bij deze “Kleine Jezus”. Uiteindelijk werd er in 1898 een nieuwe kerk gebouwd ter ere van het Goddelijk Kind. De devotie tot dit beeldje blijft, tot op de dag van vandaag, nog heel groot. In Januari, rond Driekoningen, wordt er 4 dagen lang feest gevierd met processies en traditionele dansen als eerbewijs voor het Goddelijk Kind. Dit feest wordt voorafgegaan door een novene ter ere van Onze Vrouwe van de Berg Carmel.

Bisdom La Serena

Op een gedeelte van de plaats van het Heiligdom staat een oude pastorie, die gebouwd werd in het jaar 1800. Al bij een aardbeving in 1997 werd die beschadigd, maar de hevige aardbeving van 2015 heeft hem helemaal onbewoonbaar gemaakt. Het dak, plafonds en verschillende muren zijn ingestort, ramen en deuren zijn weggeblazen. Op dit moment moeten de priesters zich behelpen in een enkele kamer naast de kerk. Het bisdom La Serena, waartoe Sotaqui behoort, staat ook nog voor de enorme opgave 60 kerken, kapellen en pastorieën te herstellen of herbouwen, die in meer of mindere mate geleden hebben tijdens diezelfde aardbeving. Kerk in Nood heeft €30.000 toegezegd zodat het parochiehuis in Sotaqui in ieder geval herbouwd kan worden.

Code: 213-01-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.

Foto: Kerk in Nood