Hulp voor de renovatie van het seminarie in Jos(Nigeria)

Project
In de westerse wereld moeten veel seminaries hun deuren sluiten vanwege een tekort aan roepingen, en in veel bisdommen vinden er nog maar weinig nieuwe priesterwijdingen plaats.
20130531Nigeria006

In de westerse wereld moeten veel seminaries hun deuren sluiten vanwege een tekort aan roepingen, en in veel bisdommen vinden er nog maar weinig nieuwe priesterwijdingen plaats. In vele delen van Afrika daarentegen zitten de seminaries tot barstens toe vol. De rectoren hebben er slapeloze nachten omdat ze zich afvragen hoe ze de vele nieuwe kandidaten kunnen huisvesten. Want iedere afwijzing van iemand met een mogelijke roeping, vanwege plaatsgebrek, is er één te veel.

Zo ook bij het seminarie St Augustinus in de Nigeriaanse stad Jos. Hier studeren momenteel 327 jongemannen voor het priesterschap. Het seminarie was in 2008 het doelwit van een extremistische aanval. Het naburige klooster werd platgebrand, en slechts dankzij het moedige ingrijpen door de studenten zelf, werd het de aanvallers belet om nog meer schade aan te richten. Sindsdien bewaken groepen seminaristen beurtelings het terrein van het seminarie. Maar dit is niet het enige probleem. Er is eenvoudigweg niet genoeg ruimte voor de vele studenten, en het gebouw dat de meeste seminaristen huisvest, moet worden uitgebreid. Er is ook een renovatie nodig, want de muren vertonen scheuren en het dak is beschadigd, waardoor in het regenseizoen het water binnensijpelt. In dat geval moeten de seminaristen van de bovenste etage hun boeken voor de regen afdekken. Mettertijd groeit het gevaar dat delen van het gebouw zelfs zullen instorten. Maar het seminarie heeft geen geld voor de vereiste bouwwerkzaamheden. Het moet immers al de kosten dragen voor het onderhoud en de opleiding van de vele seminaristen, en al deze kosten nemen steeds toe. Maar op de lange termijn zullen zonder renovatie de problemen nog groter zijn, en zonder bewoonbaar gebouw kan het seminarie helemaal niet meer functioneren. Waar moeten de vele seminaristen dan heen? Kerk in Nood heeft daarom een bijdrage toegezegd van 18.000 euro.

Projectcode: 141-02-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood