Hulp voor 130 seminaristen in het westen van de Oekraïne

Project
De archeparochie van Ternopil-Zboriv, een aartsbisdom van de Griek-katholieke kerk, ligt in het westen van de Oekraïne. In dat deel van het land is ongeveer tweederde van de bevolking katholiek. 130 jonge mannen studeren momenteel aan het seminarie van he
20111201Ukraine001

De archeparochie van Ternopil-Zboriv, een aartsbisdom van de Griek-katholieke kerk, ligt in het westen van de Oekraïne. In dat deel van het land is ongeveer tweederde van de bevolking katholiek. 130 jonge mannen studeren momenteel aan het seminarie van het aartsbisdom. Zij komen uit zes bisdommen in de Oekraïne en Wit-Rusland. Na hun wijding zullen sommigen van hen in het buitenland gaan werken als priesters o.a. in Duitsland en Italië. Het seminarie werd in 1993 opgericht. Het beschikt momenteel over een staf van 50 gekwalificeerde docenten, zoals Mgr. Vasyl Semenjuk, aartsbisschop van het aartsbisdom Ternopil-Zborivm, uiteenzet.

 

Naast hun studie hebben de seminaristen ook een pastorale taak. Zo leiden zij in de parochie bijvoorbeeld catechesegroepen voor kinderen en jongeren. Deze activiteiten blijven niet beperkt tot de onmiddellijke omgeving. Want tijdens de vakanties gaan de seminaristen bijvoorbeeld naar parochies in het oosten van de Oekraïne of leiden de vakantiekampen voor jongeren in Kazakhstan. De bedoeling van deze bezoeken is dat zij zich erop voorbereiden om wellicht ooit te worden ingezet in het oosten van het land en in regio’s nog verder weg. Maar dat is niet alles: de seminaristen nemen ook andere initiatieven: zo organiseren zij bijvoorbeeld retraites en concerten. Tijdens de laatste paasvakantie hebben zij bijvoorbeeld met de jongeren een Kruisweg georganiseerd, waarbij zij de Via Dolorosa van Christus zingend en biddend gelopen hebben.

 

Het seminarie wordt door het bisdom gesteund, maar is afhankelijk van de steun van derden. De onderhoudskosten bedragen momenteel ongeveer 611.000 euro per jaar. Een student kost 4.700 euro per jaar. Het seminarie beschikt over een boerderij voor de veeteelt en over land om groenten en granen te verbouwen. Ook daar dragen de seminaristen hun steentje bij. Het seminarie kan dus zelf een aardig aantal basislevensmiddelen produceren. Toch beschikt het niet over voldoende middelen om de lopende kosten te dragen. Mgr. Vasyl Semenjuk en de rector van het seminarie, de E.H. Ivan Rymar, hebben de internationale katholieke hulporganisatie ‘ Kerk in Nood ‘ om hulp verzocht. Om de opleiding van de 130 seminaristen te garanderen ontvangt het seminarie een bedrag van 65.000 euro.

 

Projectcode: 438-02-39

 

ElkegiftdiewijontvangenzalaandebeschrevenofgelijksoortigeprojectenbesteedwordenomdepastoraleactiviteitenvanKerkinNoodmogelijktemaken.