Hulp bij de bouw van een seminarie in het bisdom van Iasi (Roemenië)

Project
De Roemeense priesters die nu inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, volgden hun roeping terwijl het Geloof in Roemenië nog werd vervolgd. Ze volgden Gods roeping ondanks dreigementen, onderdrukking en tegenwerking en hindering op alle
20121210romanialasi007

De Roemeense priesters die nu inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, volgden hun roeping terwijl het Geloof in Roemenië nog werd vervolgd. Ze volgden Gods roeping ondanks dreigementen, onderdrukking en tegenwerking en hindering op alle mogelijke manieren. Voor zichzelf vroegen ze niets behalve het recht om Jezus te mogen volgen. Tegenwoordig zijn veel van hen oud en ziek en zorgbehoevend. Ze hebben hulp nodig, maar van hun eigen familie zijn de meesten vaak verhuisd of geëmigreerd. De parochies, waar veel van deze oudere priesters nog wonen, ook al kunnen ze hun kuddes niet meer dienen, zijn meestal volkomen ongeschikt voor de noden van de zwakken en gehandicapten, en hebben evenmin voorzieningen voor de dagelijkse en nachtelijke zorg die de meesten nu nodig hebben.

Het bisdom van Iasi heeft daarom besloten om een pensiontehuis te bouwen voor de oudere priesters. De bisschop van het bisdom, Mgr. Petru Gherghel schreef aan KiN: "Dit project is erg belangrijk en noodzakelijk voor de priesters van het bisdom, aangezien er tot dusver nog nooit zo’n pensiontehuis voor priesters is geweest en veel van hen erg bezorgd zijn over de vraag hoe of waar ze als zieke of gepensioneerde terecht zullen kunnen. In 2013 willen we het tehuis openen. Voor veel priesters (onder wie gepensioneerden, maar ook degenen die nog steeds in pastorale dienst werkzaam zijn) zal het vertrouwen schenken in hun toekomst. Daarom werken we er uit alle macht aan om het rond te krijgen. En dat is ook waarom we een beroep op u doen voor ondersteuning."

Het tehuis kan achttien priesters huisvesten. De muren staan er al, maar er is nog hulp nodig om het bouwwerk af te ronden en ook om het te meubileren. Het huishouden en de maaltijden zullen worden verzorgd door de Zusters van het Instituut, de "Dienstmaagden van Jezus Christus, Hogepriester". Elke priester die er woont, zal zijn eigen pensioen bijdragen als tegemoetkoming voor de kosten van het tehuis. KiN wil graag twintigduizend euro kunnen bijdragen aan het project, zodat deze oudere helden van het geloof snel een geschikte woning hebben voor de avond van hun leven.