Hulp aan ongeborenen in Jamaica na dreiging abortus

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een centrum dat hulp biedt aan vrouwen in verwachting en hun ongeboren kinderen is de laatste stap in een campagne voor recht op leven tegen de druk in van internationale organisaties om de...

Een centrum dat hulp biedt aan vrouwen in verwachting en hun ongeboren kinderen is de laatste stap in een campagne voor recht op leven tegen de druk in van internationale organisaties om de abortuswetgeving op Jamaica te liberaliseren.

Hulp uit een aantal bronnen waaronder een gift van de Katholieke hulporganisatie Kerk in Nood ter waarde van US$ 40.000, heeft het aan de Missionarissen voor de Armen mogelijk gemaakt het "Holy Innocents Women in Crisis Centre" te bouwen dat naar verwachting in januari 2012 zijn deuren zal openen. Het centrum in Kingston, Jamaica zal plaats kunnen bieden aan 20 moeders en hun baby’s en ruimte bieden aan nog eens 200 voor opvang overdag. Pater Richard Ho Lung, stichter van de Missionarissen voor de Armen, zei hierover; "Het wordt een erg mooi gebouw dat ruimte biedt om vrouwen te helpen en hun zo nodig, tijdelijk of voor langere tijd onderdak te bieden, hen te begeleiden tot aan het eind van hun zwagerschap en zorg te verlenen aan hun baby’s."

Pater Ho Lung gaf verder een toelichting op de plannen van de Missionarissen voor de Armen over hulp aan ongeborenen – waarbij het centrum een sleutelrol vervult "die werden ontwikkeld in antwoord op openlijke druk van internationale organisaties op de regering van Jamaica om de abortuswetgeving te wijzigen. Pater Ho Lung kwam er achter dat humanitaire hulp aan Jamaica afhankelijk werd gemaakt van de voorwaarde dat de regering abortus zou liberaliseren, terwijl de huidige wetten afbreking van zwangerschap alleen toestaan in geval van afwijkingen bij de foetus, bedreiging van de gezondheid van de moeder of zwangerschap die het gevolg is van verkrachting of incest. De stichter van de Missionarissen voor de Armen zei hierover: "omdat internationale hulp verbonden werd aan organisaties die abortus propageren is de steun van deze organisaties bloedgeld. De Europese Unie en USAid dienen ervan af te zien voorwaarden te verbinden aan de hulp voor de bouw van scholen, ziekenhuizen of wegenaanleg enzovoort "het is een inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van ons land."

Pater Ho Lung zette uiteen hoe de Missionarissen voor de Armen campagne voerden onder artsen, verpleegkundigen, leraren, studenten en Christenen van alle gezindten om iedere vorm van liberalisering van abortus af te wijzen. De regering stopte met liberalisering nadat een opiniepeiling had uitgewezen dat 65% van de Jamaicanen tegen wijziging van de wet was.

Maar pater Ho Lung begreep ook dat hij aan moeders een alternatief voor abortus diende te bieden. In zijn woorden: "Het leek me dat het niet genoeg is te zeggen dat abortus verkeerd is, maar dat er ook een positief, praktisch antwoord op moet komen." Zo werd negen maanden geleden, in aansluiting op de inzet van de Missionarissen voor de Armen voor het recht op leven, een congregatie van zusters opgericht die een leidende rol speelt bij de zorg voor baby’s en hun moeders. Hoewel het Holy Innocents Centrum nog niet geheel op volle sterkte werkt, is er al een kliniek in het gebouw actief en vangen de zusters per week 80 tot 100 zwangere vrouwen op.

"We hebben nu zes zusters", zei pater Ho Lung "en er zijn er veel meer die zich bij ons willen aansluiten, wat verrassend is, want Jamaica is niet erg Katholiek." De Missionarissen besloten de nieuwe congregatie voorlopig tot enkele zusters te beperken tot deze eerste leden goed opgeleid zijn in het geestelijk leven en zij "goed begrijpen wat hun taak is voor de daklozen en behoeftigen evenals voor vrouwen en baby’s in gebrekkige omstandigheden." Pater Ho Lung zei hierover: "Ik denk dat dit Gods manier van werken is. Ik heb er nooit over gedacht een congregatie van zusters op te richten – we hebben nu 600 broeders." De stichter van de Missionarissen voor de Armen wees er met nadruk op dat de zorg die door de Zusters wordt geboden, gratis is evenals het gebruik van alle middelen in het nieuwe centrum. Hij knoopte hieraan een woord van dank vast aan Kerk in Nood: "Of het nu om medische hulp of iets anders gaat, alles wordt hier gratis verstrekt. Mensen zien dit als een wonder van geloof dat zoveel kan gebeuren alleen maar door in de Heer te vertrouwen en erop te vertrouwen dat Christus werkt door de levens van edelmoedige mensen. En daarin denk ik dat Kerk in Nood werkelijk een zeer hulpvaardige organisatie is. Het is een van de belangrijkste organisaties die hulp bieden aan de Missionarissen voor de Armen."