Huis voor zusters die zorgen voor meisjes in krottenwijken (Filippijnen)

Project
De arme wijken van de stad Manilla (waar meer dan één miljoen mensen wonen) hebben een slechte reputatie. De kinderen die hier opgroeien hebben nauwelijks een kans om aan de ellende te ontkomen. De mensen wonen heel dicht op elkaar in...
20110802_004

De arme wijken van de stad Manilla (waar meer dan één miljoen mensen wonen) hebben een slechte reputatie. De kinderen die hier opgroeien hebben nauwelijks een kans om aan de ellende te ontkomen. De mensen wonen heel dicht op elkaar in piepkleine barakken, gemaakt van golfplaten of houten planken. Het afvalwater stroomt door de straten, ratten en insecten zorgen voor infecties. De kinderen zijn ondervoed, de gezinnen vaak gebroken. Alcoholisme en geweld, drugs en prostitutie zijn het resultaat. Het heeft geen zin om te denken aan een opleiding. De openbare scholen op de Filippijnen zijn toch al overbevolkt en het aantal leerlingen neemt nog toe. Want de bevolking groeit snel, en de leraren moeten vaak hun klassen in tweeën delen. Het gevolg is dat de kwaliteit van het onderwijs steeds minder wordt en dat veel leerlingen vroegtijdig de school verlaten. De kinderen uit de sloppenwijken hebben nog veel minder vooruitzichten.

Sinds 2004 bekommeren de zusters van de Orde der dienaressen van de Heer en de Maagd Maria van Matara in Bagong Barrio, zich in een van de armste wijken over de armste der armen. Zij bezoeken de zieken, geven eten aan hongerende en verlaten kinderen, en brengen hoop aan de mensen.

Zij zorgen vooral voor de meisjes, want die zijn het zwakst en zij zijn vaak het slachtoffer van seksueel misbruik en geweld. Velen van hen komen in de prostitutie terecht.

Drie jaar geleden hebben de zusters een huis geopend voor jonge meisjes over wie niemand anders zich bekommert dan zij. 14 kinderen, tussen drie en veertien jaar, hebben daar al ervaring mogen opdoen met tederheid, veiligheid en een leven in waardigheid. Zij krijgen de kans een opleiding te volgen en hun talenten te ontwikkelen, zodat zij ooit op zichzelf zullen kunnen staan en zelf in hun behoeften kunnen voorzien. Maar de zusters zouden meer kinderen willen kunnen opvangen. Tien meisjes staan op de wachtlijst om bij de zusters een echt thuis te vinden, maar er is niet genoeg plaats. De zusters hebben daarom besloten een huis te kopen om aan een groter aantal kinderen onderdak te kunnen bieden. Maar ze hebben niet genoeg geld om dit plan uit te voeren. Daarom rekenen zij op onze steun. Wij hebben 20.000 euro beloofd.

Projectcode: 329-05-19


Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.