"Houd goede moed en sta op!"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
"Afrika, houd goede moed, sta op! Volg de Heer van leven en hoop." Vier maal herhaalde paus Benedictus de woorden "Houd goede moed en sta op" tijdens de plechtige Eucharistieviering die de Afrikasynode gisteren afsloot.
pope-benedict-xvi_3-200-x-239

"Afrika, houd goede moed, sta op! Volg de Heer van leven en hoop." Vier maal herhaalde paus Benedictus de woorden "Houd goede moed en sta op" tijdens de plechtige Eucharistieviering die de Afrikasynode gisteren afsloot.

Dezelfde woorden vormen de rode draad doorheen het slotdocument van de synode. Ze vormen een uitnodiging aan de volkeren van het Afrikaanse continent, aan de "broeders en zusters van Afrika die lijden onder armoede, ziekte, onrecht, geweld en gedwongen migratie" die "de lievelingen van de hemelse Vader" zijn, aldus Benedictus XVI. De woorden zijn ook een uitnodiging aan de Kerk in Afrika om "het geloof in Christus, als het goed begrepen en beleefd wordt" aan te bieden "als gids die mannen en vrouwen kan leiden naar vrijheid in waarheid". Of in de drie kernwoorden van de synode: "naar verzoening, gerechtigheid en vrede". Broederlijk continent

De paus gaf aan hoe de Kerk zout en licht kan zijn, een plek waar een "broederlijk continent" gebouwd kan worden. "De Kerk is Gods familie, waarin geen verdeeldheid kan bestaan langs grenzen van etniciteit, taal of cultuur. (€¦) De Kerk is een krachtige instrument voor verzoening binnen afzonderlijke landen en voor het hele Afrikaanse continent." De toewijding van de Kerk en haar leden is als die van de priesters "niet allereerst ritualistisch, maar existentieel". Wat inhoudt dat zij "volledig deelneemt aan de menselijke gegevenheid van een bepaalde tijd en dat zij tegenover iedereen getuigenis aflegt van Gods liefde". Zo zaait zij volgens de paus hoop.

Solidariteit Benedictus XVI ging ook in op de oproep in zijn encycliek Caritas in veritate om dringend "het model van globalisering te vernieuwen om alle volkeren te omvatten en niet alleen de welgestelde". "De Kerk die het Brood van het Woord en de Eucharistie aanbiedt, is eraan gehouden met alle middelen die tot haar beschikking staan ervoor te zorgen dat geen Afrikaan het zonder zijn of haar dagelijks brood moet stellen. Daarom moeten christenen naast de eerste plicht tot evangelisatie actief zijn in de promotie van menselijkheid."

De "pelgrimerende Kerk van Afrika staat in deze veeleisende opdracht niet alleen", aldus de Heilige Vader. "De hele katholieke Kerk staat dichtbij u in gebed en concrete solidariteit."

Bron: AsiaNews