Hoorzitting in Nederland over speciale status voor Pakistaanse Christenen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Pakistaanse Christenen roepen slagzinnen tijdens een demonstratie tegen een zelfmoordaanslag op een kerk in Peshawar, Pakistan, de dodelijkste aanslag ooit in het land tegen leden Christelijke gelovigen. Leden van de...
20140311Pakistan

Pakistaanse Christenen roepen slagzinnen tijdens een demonstratie tegen een zelfmoordaanslag op een kerk in Peshawar, Pakistan, de dodelijkste aanslag ooit in het land tegen leden Christelijke gelovigen. Leden van de Britse Pakistaanse Christelijke Vereniging (BPCA) waren deze week in Nederland om te pleiten voor meer steun aan de bescherming van vervolgde Christenen in Pakistan en het vergemakkelijken van asielverlening in het land.

De BPCA hield een gezamenlijke vergadering met het Midden Oosten Forum voor de Bevordering van de mensenrechten situatie voor minderheden in Pakistan.
De vergadering stond onder voorzitterschap van Tweede Kamer lid Pieter Omzigt van het CDA en werd bijgewoond door Michiel Servaes van de PvdA en Joël Voordewind van de Christen Unie. De CU deed afgelopen jaar een beroep op de Nederlandse regering een bijzondere status te verlenen aan Pakistaanse Christenen en Ahmadis vanwege de vervolging waarvan zij het slachtoffer zijn. De Nederlandse regering verleende deze status aan de Ahmadis maar niet aan Pakistaanse Christenen. De Christen Unie is in beroep tegen dit besluit gegaan en verwacht in juni uitsluitsel.

Tijdens de zitting afgelopen dinsdag stelde de genocide expert, professor Desmon Fernandes dat de situatie van minderheden in Pakistan verslechtert.
"Een blik op de situatie in 2013 leert dat geweld tegen minderheidsgroeperingen, waaronder Christenen, wezenlijk is toegenomen," zei hij.
De bezorgdheid van Fernandes is nog verder toegenomen door een recente uitspraak van het Pakistaanse Federale Sharia Hof die bepaalt dat levenslange gevangenisstraf onvoldoende is als straf voor Godlasteraars en dat alleen de doodstraf gepast is. "Dit geeft aan dat er vanaf het hoogste niveau duidelijke richtlijnen en bepalingen worden gegeven die duiden op een verslechtering van de levensomstandigheden waaronder Christenen en veel anderen met hen moeten leven," zo zei hij.

Christenen maken slechts 2% van de Pakistaanse bevolking uit en worden geregeld om hun geloof lastig gevallen en getreiterd. Mensenrechten groeperingen geven de schuld voor de vervolging aan de wetten over de Godslastering, die de doodstraf opleggen.
Ofschoon een doodvonnis tegen een Christen nooit is uitgevoerd, kan een beroepsprocedure jaren duren, gedurende welke tijd de verdachte achter tralies blijft. Asia Bibi, een Christelijke moeder van vijf kinderen, verblijft al drie jaar in hechtenis in afwachting van de uitspraak in beroep tegen het doodvonnis dat haar wegens Godslastering werd opgelegd.

Vervolging van Christenen uit zich in verkrachting, moord en gewelddadige aanslagen. Bij een zelfmoord bomaanslag op een kerk in Peshawar afgelopen jaar kwamen tientallen Christenen om het leven. De ernst van de vervolging heeft veel Pakistaanse Christenen er toe gebracht hun heil in andere landen te zoeken.
De voorzitter van de BPCA Wilson Chowdhry verklaarde dat een speciale status voor Pakistaanse Christenen het asielproces in Nederland voor Pakistaanse Christenen "draagbaarder" zou maken. Hij riep de Nederlandse regering op zich krachtiger op te stellen in haar gesprekken met Pakistan.

"Een dialoog is van wezenlijk belang om tot een rechtvaardiger maatschappij in Pakistan te komen. Sommige Pakistaanse wetten zijn in strijd met internationale mensenrechten en verankerd in de Pakistaanse Grondwet. Nederland biedt € 8,5 miljoen ontwikkelingshulp aan Pakistan. Dit bedrag dient als drukmiddel te worden gebruikt om verandering te bewerkstelligen, " zei hij.

Bron en foto: Christian Today