Historische kans voor Egyptische Christenen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De leider van de Koptische Katholieken in Egypte sprak van een "historische kans" voor zijn mensen, nu het land op het punt staat de "droom" van een democratisch systeem te verwezenlijken. Kardinaal Antonios Naguib, patriarch van Alexandrië, lie
20110216Egypt_Cardinal_Antonios_Naguib_small
De leider van de Koptische Katholieken in Egypte sprak van een "historische kans" voor zijn mensen, nu het land op het punt staat de "droom" van een democratisch systeem te verwezenlijken. Kardinaal Antonios Naguib, patriarch van Alexandrië, liet zich positief uit over het voornemen van het militaire bewind om de bezem te halen door de autocratische stijl van regeren. Deze manifesteerde zich de afgelopen 30 jaar steeds meer onder Hosni Mubarak die op 11 februari als president aftrad.

Patriarch Naguib sprak krachtige steun uit voor de eerste verklaringen van de voorlopige regering die na Mubarak aantrad. Tevens onderstreepte hij het belang van de toezegging die de nieuwe regering heeft gedaan om zich in te zetten voor de vorming van een burgerlijke regeringsvorm. Sprekend vanuit Alexandrië in een interview met de Katholieke hulporganisatie Kerk in Nood, zei patriarch Naguib: "groei naar een democratische burgerregering, in plaats van een religieuze of militaire, is lange tijd onze hoop geweest "het was een droom".

De patriarch wees voorts op het belang van de belofte van de nieuwe regering om verkiezingen uit te schrijven. In een land met 200.000 Koptische Katholieken en ongeveer 8 miljoen Koptische Orthodoxen, verklaarde patriarch Naguib: "we zullen alle leden van de Kerk krachtig aanmoedigen om deel te nemen aan de verkiezingen. Deze zijn voor ons een historische kans".

Steun voor de recente politieke ontwikkelingen kwam ook van andere Koptische bisschoppen in Egypte. Zij toonden zich positief over de val van Mubarak en verklaarden dat Moslims en Christenen hun krachten bundelden achter de beweging voor verandering. Bisschop Antonios Mina van Giza verklaarde: "De laatste decennia is er gebrek aan vrijheid geweest. Zonder menselijkheid. Wij zijn ingenomen met wat is geschied, want dit biedt de gelegenheid voor een nieuw begin". Intussen verklaarde bisschop Ibrahim Sidrak van het diocees Minya aan Kerk in Nood: "Mubarak en zijn bewind sloegen geen acht op de roep om verandering die al meer dan vijf jaar klonk. We staan nu voor een situatie die beslissend is op een aantal gebieden "politiek en sociaal".

Zowel de bisschoppen als de patriarch wezen er met klem op dat de top prioriteit van de regering ligt in het waarborgen van de veiligheid en de aanpak van de gigantische sociale problemen waarvoor het land staat. Patriarch Naguib verklaarde: "De sociale problemen in Egypte zijn zo talrijk en zo groot dat zij niet ineens kunnen worden opgelost. Hiervoor is tijd nodig. "Het land beschikt niet over eindeloze middelen om een onmiddellijke verbetering in de levenstandaard te bewerkstelligen".

Patriarch Naguib relativeerde de vrees dat politieke onzekerheid extremisten en groepen als de Moslim Broederschap in de kaart zou spelen. "Als de Moslim Broeders binnen de burger samenleving een rol willen spelen als partij met een duidelijk programma, zijn zij even welkom als iedere andere politieke partij. Maar als zij Egypte willen omvormen tot een religieuze samenleving gebaseerd op de Sharia wet, dan verwacht ik dat niet alleen het Christelijke deel maar meer dan de helft van de bevolking hiervoor zal passen."