Het Syrische slagveld

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Het hoofd van een eeuwenoude Kerk in het Midden Oosten vertelt hoe "heel Syrië een slagveld is geworden" en doet een beroep op de regeringen van de gehele wereld al het mogelijke te doen om een einde aan de strijd te maken.
20130422_500

Grégorios III Laham, de Melkitische patriarch van de Grieks-Katholieke Kerk heeft in een verklaring aangegeven dat ‘het lijden van het land iedere beschrijving tart’ en dat dit conflict aan duizenden en nog eens duizenden het leven heeft gekost’ zowel burgers als militairen. Volgens schattingen van de melkitische patriarch, wiens zetel is gevestigd in Damascus, zijn 400.000 Syrische Christenen, dat wil zeggen bijna een kwart van hun totale aantal, van huis en haard verdreven of naar het buitenland gevlucht sinds het uitbreken van de vijandelijkheden, nu twee jaar geleden.

In zijn verklaring die op 15 april jl. door Kerk in Nood werd ontvangen, geeft Z.Z. Gregorios aan dat sinds begin 2011 meer dan duizend Christenen zijn gedood, "dorpen geheel van hun Christelijke bewoners" zijn gezuiverd en dat meer dan 40 kerken en andere Christelijke centra (scholen, weeshuizen, zorginstellingen) beschadigd of volledig vernield zijn. Volgens de patriarch komen de problemen van het land door de chaos, de onveiligheid en de toestroom van ‘fundamentalistische Islamisten’.

Naar zijn zeggen, kan de dreiging voor het Christendom in Syrië verregaande gevolgen hebben voor de godsdienstvrijheid in deze regio, die jaren lang aan gelovigen uit Libanon, Irak en andere landen een veilig heenkomen bood. Hij voegt hieraan toe dat het conflict ook een ernstige bedreiging voor de Moslims is, omdat het de ene geloofsrichting van de Moslims tegen de ander opzet.

Ondanks de toename van het geweld, gelooft patriarch Gregorius dat vrede nog altijd mogelijk is. In zijn verklaring spoort hij de regeringen van de Arabische staten, van Europa, van Noord en Zuid Amerika, de Verenigde Naties en de Nobelprijswinnaars van de Vrede op om in actie te komen. Naar zijn zeggen: "Wij zijn er zeker van dat, ondanks onze huidige ontreddering, alle Syriërs "regering, politieke partijen, Soenis en Sjiieten, Alouieten, Christenen en Druzen "tot dialoog in staat zijn…". Hij voegt hieraan toe: "Er is geen enkele plaats in Syrië meer veilig" en "Heel Syrië is een slagveld geworden… alles wat te maken heeft met democratie, mensenrechten, vrijheid, secularisme en burgerrechten is verdwenen en niemand maalt erom." Het lijden van het land tart iedere beschrijving. Het geweld heeft het leven gekost aan duizenden soldaten, leden van de oppositie, burgers, mannen, vrouwen, kinderen, Moslim oudsten en Christelijke priesters."

De woorden van de patriarch sluiten aan bij de uitspraken van de Maronitische aartsbisschop van Damascus, Mgr. Samir Nassar. Deze schreef aan het Vaticaanse persagentschap Fides dat de Christenen in Syrië voor "twee bittere keuzes staan: sterven of vertrekken". Mgr. Nassar tekende daarbij aan dat Moslims net zo goed als Christenen in voortdurende angst leven voor explosieven, autobommen en scherpschutters terwijl medische zorg volledig ontbreekt nu bijna alle ziekenhuizen dicht zijn.

Patriarch Gregorius stelt ook dat Christenen het bijzonder zwaar te verduren hebben van opgehitste benden. Naar zijn zeggen worden hun kerken evenmin ontzien. Gewapende groepen gebruiken deze als ‘schild’ bij de gevechten. Hij voegt eraan toe: "De toekomst Van de Christenen wordt niet door de Moslims bedreigd, maar door … chaos… en door het binnendringen van fanatieke, extremistische en volledig losgeslagen groepen." Hij denkt ook aan de vele Christenen die van het ene op het andere moment uit hun huis worden gezet: "Zonder iets te kunnen meenemen."

"Bijna steeds worden hun woningen leeggeroofd, beschadigd of vernield. Al met al beloopt de schade in de miljoenen dollars." De patriarch sluit af met de woorden: "Bij het zien van al dat geweld, al dat lijden en ongeluk dat onze medeburgers treft, vragen wij ons af of de mensen niet op een andere manier met elkaar kunnen omgaan dan met oorlog, wapens, geweld, haat en wraak. Het is hoog tijd dat hier een oplossing voor komt."

Bron: Kerk in Nood

Bron foto: Kerk in Nood