Het recht om het geloof te belijden

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Istanbul "Godsdienstvrijheid en erkenning van het Christendom aan de vorming van de Europese cultuur deze twee wensen heeft Paus Franciscus.
20130531_bartolomeo

En deze wensen zijn via Kardinaal-Staatssecretaris Tarcisio Bertone te kennen gegeven aan de burgerlijke organisaties die deelnemen aan de werkgroep over godsdienstvrijheid die vanochtend in Instanbul is begonnen.
De vergadering "ter herdenking van het feit dat Keizer Constantijn de Grote 1700 jaar geleden het Edict van Milaan afkondigde, waarmee hij vrijheid schonk aan alle religies "werd georganiseerd door het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, in samenwerking met de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE).

De Paus richtte zijn boodschap aan Kardinaal Péter Erdo, Voorzitter van het CCEE alsmede Aartsbisschop van Esztergom-Boedapest, samen met "een broederlijke groet aan Zijne Heiligheid Bartholomaios I, Aartsbisschop van de door Constantijn gestichte stad", in de hoop dat spoedig "de verdeeldheden van het tweede millennium voorgoed tot het verleden zullen behoren".

Met het oog op het thema van de werkgroep doet Paus Franciscus wederom een oproep aan de burgerlijke gezagsdragers om "overal, in het licht van Constantijns historische besluit, eerbied te hebben voor het recht van gelovigen om hun godsdiensten in vrijheid uit te oefenen en om hun geloof openlijk te belijden". Tegelijkertijd doet de Paus "een oproep aan alle burgers om de bijdrage te erkennen die het Christendom heeft geleverd aan de vorming van onze cultuur en die Christelijke gelovigen kunnen blijven leveren".

De bijeenkomst begon met een groet van de Orthodoxe Patriarch van Istanbul, die donderdagnacht was teruggekeerd van drie intensieve dagen in Milaan met vergaderingen en gebedsvieringen, zodat hij kon deelnemen aan de feestelijkheden ter gelegenheid van de verjaardag van Constantijns Edict. Zonder de huidige moeilijkheden te miskennen, waren Bartholomaios’ woorden hoopgevend: de Kerk "leeft", en "is niet verdwenen" uit het openbare leven, maar doordringt inderdaad de gemeenschappen en instituties met "het Evangelie van Jezus en met het bloed van de martelaren", zelfs wanneer ze "in gevangenschap leeft, bestaat en hevig lijdt, zelfs wanneer de Kerk wordt vervolgd".

Bron: L’Osservatore Romano
Bron foto: L’Osservatore Romano
Vertaling: Camiel Donkers