Het onbekende lot van katholieke geestelijken in Noord-Korea

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Waar zijn de bisschoppen van Noord-Korea gebleven? De bisschoppen van het laatste Stalinistisch regime in de wereld lijken in lucht te zijn opgegaan.

Waar zijn de bisschoppen van Noord-Korea gebleven? De bisschoppen van het laatste Stalinistisch regime in de wereld lijken in lucht te zijn opgegaan.

Het vaticaan zegt dat ze verdwenen zijn , maar hun namen als herders van hun bisdommen staan nog altijd genoteerd in het Pauselijke Jaarboek. Voor het regime zijn het "volledige vreemdelingen" en sinds de jaren tachtig geeft geen enkele functionaris informatie aan degenen die op zoek zijn naar de verdwenen herders. Volgens kerkelijke geografie is noord-Korea verdeeld in drie bisdommen: Pyongyang, Hamhung en Chunchon. Daarnaast is er bij Tomwok nog een territoriale abdij die direct valt onder de Heilge Stoel. Na het eind van de burgeroorlog in Korea (die de facto in 1953 viel, maar nooit door de twee regeringen officieel werd erkend) en de deling van het schiereiland droeg het Vaticaan de Apostolische administratie van het noordelijke bisdom over aan de bisschoppen van het zuiden. In het Pauselijk Jaarboek dat in het Vaticaan wordt gedrukt en een overzicht geeft van de katholieke aanwezigheid in de wereld, staan de bisschoppen nog steeds vermeld. Bij Pyongyang lezen we: mgr. Francis Hong Yong, die geboren is in 1906 en nu "vermist" wordt. Bij Hamhung is een lege bladzijde. Chunchon heeft echter een territorium in het noorden. De bisschop is mgr. John Chang-yik, maar de post is volgens plaatselijke katholieken vacant. De situatie van de bisschoppen is een weespiegeling van de toestand van de Kerk in Noord-Korea. In het midden van de vorige eeuw was 30 procent van de inwoners van Pyongyang katholiek, terwijl dat in de rest van het land 1 procent was. Tijdens de Koreaanse oorlog (1950-1953) drongen communistische troepen het zuiden binnen en verdreven missionarissen, buitenlandse religieuzen en Koreaanse christenen. Het Noord-Koreaanse regime wilde alle christelijke aanwezigheid wegvagen. In het noorden werden alle kloosters en kerken vernield, priesters en monniken werden vastgepakt en ter dood veroordeeld. Tijdens de oorlog werd de apostolische administrator, Patrick James Byrne, gearresteerd en ter dood veroordeeld. Maar de straf werd niet voltrokken. Hij werd naar een concentratiekamp gebracht, waar hij na jaren van wreedheden en vernedering stierf. Wat er in de jaren daarna met de christenen gebeurde is niet bekend. We kennen nog altijd het lot niet van de 166 priesters en religieuzen die na de oorlog in het noorden bleven. Op dit moment heeft de Kerk in het noorden geen geestelijken en geen mogelijkheid hun godsdienst uit te oefenen. Volgens officiële cijfers zijn er ongeveer 4.000 katholieken in Noord-Korea en 11.000 protestanten. Maar volgens bronnen van AsiaNews zijn er niet meer dan twee honderd, merendeel oudere, katholieken. In het hele noorden zijn drie plaatsen waar christenen hun geloof mogen belijden: twee protestantse kerken en een katholieke. Volgens waarnemers is die laatste er alleen voor de show en wordt ze gecontroleerd door het regime.Van wie ontdekt wordt dat hij een mis bijwoont in een ongeoorloofde plaats, komt in de gevangenis en loopt de kans gemarteld te worden of de doodstraf te krijgen. Zelf het in bezit hebben van een bijbel is een misdaad waarop de doodstraf staat. Op 10 maart 1962 besloot paus Johannes XXIII mede als daad van verzet het vicariaat Pyongyang te verheffen tot bisdom en benoemde er als eerste bisschop mgr. Hong. Hij is het symbool geworden voor de vervolging van katholieken in Noord-Korea en onder alle communistische regimes. Hoewel hij inmiddels meer dan honderd jaar moet zijn, zegt men in het Vaticaan dat het niet uitgesloten is dat hij nog altijd in een heropvoedingskamp zit. (AsiaNews)