herstel van het heiligdom van OLV van El Cobre (Cuba)

Project
2010 is een jubeljaar in Cuba. Het zal dan 400 jaar geleden zijn dat het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid in El Cobre is ontdekt. Het beeld werd in 1612 door drie vissers ontdekt toen ze in de baai van Nipe in het zuiden van het eiland zout a
20110401cuba01

2010 is een jubeljaar in Cuba. Het zal dan 400 jaar geleden zijn dat het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid in El Cobre is ontdekt. Het beeld werd in 1612 door drie vissers ontdekt toen ze in de baai van Nipe in het zuiden van het eiland zout aan het ontginnen waren. Sindsdien heeft het beeld een belangrijke rol gespeeld in alle belangrijke gebeurtenissen van de geschiedenis in Cuba. In 1916 maakte de toenmalige paus Benedictus XV Onze-Lieve-Vrouw van El Cobre tot patrones van Cuba.

Moeder van Fidel Castro

Ondanks de tientallen jaren van communistisch bewind in Cuba, dat nu al 50 jaar aanhoudt, is het beeld toch altijd een symbool van eenheid gebleven voor het Cubaanse volk. Het beeld wordt niet alleen vereerd door katholieken, "maar het is zelfs voor ongelovigen een teken van de Cubaanse nationaliteit en cultuur", aldus aartsbisschop Diobisio Garcia Ibaëez van Santiago de Cuba. Onder de talrijke dankplaatjes die gelovigen nalaten voor het verhoren van hun gebeden, bevindt er zich één dat is aangebracht door de moeder van Fidel Castro en zijn broer Raul.

Enthousiasme

De katholieke Kerk van Cuba bevindt zich nu halverwege de drie jaar durende voorbereidingsperiode op weg naar het jubeljaar. Op dit moment reist het houten beeld langs elk bisdom in Cuba, waar het met groot enthousiasme wordt begroet en vereerd. Er worden bijeenkomsten georganiseerd voor moeders en aanstaande moeders, voor gehuwden, voor zieken enz. Alle intenties zullen aangebracht worden bij het beeld van de Heilige Maagd.

Goede Vrijdag

De Cubaanse bisschoppen houden niet op ons eraan te herinneren dat de Cubanen diep religieus zijn. Mgr. Juan de Dios Hernãndez-Ruiz, de hulpbisschop van Havana zegt ons, "De revolutie van Fidel Castro beroofde de Kerk bijna helemaal. We voelden ons zoals Maria op Goede Vrijdag toen ze haar dode zoon in haar armen droeg. Dat moet haar het tegenovergestelde gevoel gegeven hebben dan toen de aartsengel Gabriël Jezus’ geboorte aankondigde. Maar Maria wentelde zich niet in haar verdriet. De hoop blijft levend, ondanks het kwaad en het lijden."

Seminarie

En de hoop leeft wel degelijk in de Cubaanse Kerk. De verjaardag van de ontdekking van het Mariabeeld komt op een moment dat er andere tijden aanbreken in Cuba. In november 2010 opende het vernieuwde seminarie in Havana. Dat was de eerste keer sinds de revolutie van Fidel Castro dat zoiets gebeurde. En de Kerk verheugt zich in steeds meer nieuwe bouwtoelatingen. Ook de vrijlating van tal van dissidenten bracht nieuwe hoop in de samenleving. In augustus 2008 werd de lancering van een nationale missiecampagne zelfs op de staatstelevisie uitgezonden. Dat is niet meer dan een wonder, als je weet dat in het verleden heel wat katholieke kerkgebouwen door het regime in beslag werden genoemn en werden omgebouwd tot sporthallen of een andere functie kregen.

Media

De Kerk heeft echter nog geen toegang tot de moderne en vrije media. Het zijn de gelovigen zelf die de Blijde Boodschap moeten verspreiden, aldus Mgr. Hernãndez Ruiz. Daarin speelt het schrijn van Onze-Lieve-Vrouw van El Cobre een grote rol omdat het als het ware het spirituele hart van Cuba is. Ondanks de belabberde toestand van het openbaar vervoer op het eiland komen toch jaarlijks meer dan een half miljoen pelgrims het beeld bezoeken. En het aantal pelgrims neemt nog altijd toe. Maar zowel het beeld, als de Kerk, het centrum voor de pelgrims, het gastenverblijf, het klooster en het retraitehuis zijn aan dringende renovatie toe. De laatste vijftig jaar heeft men niets mogen renoveren. En omdat het aantal pelgrims blijft stijgen, is het nodig om het bedevaartsoord uit te breiden. Kerk in Nood heeft daarvoor € 100.000 vrijgemaakt. De hulp is van levensbelang om deze nationale schat om te vormen in een waardig schrijn en de vele pelgrims onderdak te kunnen geven.

Projectcode: 216-00-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.