fbpx

Herstel van de Parochie Kerk in Rubeni

Project
Letland, dat uitkijkt op de Baltische zee, ligt tussen Estland en Litouwen. Na de Eerste Wereldoorlog herwonnen de Baltische staten hun onafhankelijkheid van het Russische keizerrijk. Maar in 1940 annexeerde...
20101103letland1

Groei onder katholieken

Letland, dat uitkijkt op de Baltische zee, ligt tussen Estland en Litouwen. Na de Eerste Wereldoorlog herwonnen de Baltische staten hun onafhankelijkheid van het Russische keizerrijk. Maar in 1940 annexeerde de Sovjet-Unie ze weer en het zou tot in 1991 duren tot ze weer zelfstandig werden.

Wat betreft de religieuze samenstelling zijn ze alle drie heel verschillend. Litouwen is heel katholiek, in Estland behoren maar weinig mensen tot een specifieke godsdienst en in Letland vormen de Lutheranen met 55% een meerderheid. Toch zijn in dit land nog één vierde van de mensen katholiek. In Letland is er een groot tekort aan priesters hoewel de katholieke Kerk sinds de politieke veranderingen onafgebroken is gegroeid.

Parochieleven van Rubeni

Een mooi voorbeeld hiervan is de katholieke parochie van Rubeni in centraal Letland, dat vorig jaar zijn 250ste verjaardag vierde. "Door de eeuwen heen heeft de parochie periodes van voorspoed en crisissen gekend", schrijft de parochieherder Edvards Zaksis. Hij vertelt ons hoe de verschrikkingen van de twee wereldoorlogen en de Oktoberrevolutie "de staat, het geloof, de tradities en de culturele waarden vernietigden" en hoe de Sovjetstaat het parochieleven onmogelijk maakte, maar het toch niet kon uitroeien. In de twee decennia, volgend op de politieke omwentelingen, hebben de gelovigen "met een oprechte interesse het geloof herontdekt", vervolgt hij.

Op dit moment heeft de parochie 500 katholieke gelovigen, met een actieve kern van een groep leraren, die het lekenapostolaat bij de jongeren promoten. "Op het platteland is het niet zo vanzelfsprekend dat hoger opgeleiden zich inzetten voor de catechese onder kinderen en jonge mensen", legt pastoor Zaksis ons uit. Hij ziet veel hoop en een positieve dynamiek in de parochie en wil er een "geestelijke oase" van maken, waar mensen van alle leeftijden bijeenkomen om te bidden en er hun geestelijke leven kunnen verbreden en verdiepen – en er natuurlijk ook gewoon gemeenschap kunnen vormen.

Herstel van Parochiekerk

De parochiekerk is mooi, maar de loop van de jaren heeft wel zijn tol geëist en de kerk is nu aan een dringende opknapbeurt toe. De lokale gemeenschap is arm en het land gaat door een diepe economische crisis, die gepaard gaat met een hoge werkloosheidsgraad. In 2004 slaagde de lokale gemeenschap er desondanks in de binnenmuren te herschilderen en een deel van het meubilair te vervangen. Maar de buitenmuren moeten dringend hersteld worden en het pleisterwerk begint hier en daar al af te brokkelen en valt naar beneden. "Het kerkgebouw moet gerenoveerd worden, zodat de gelovigen kunnen bidden en zodat zij die aangetrokken worden door de mooie architectuur zich naar God kunnen richten", schrijft pastoor Zaksis ons. Maar de katholieke gemeenschap, die de pastoor en de dagelijkse uitgaven betaalt, kunnen die grote werken zelf niet aan. Kerk in Nood geeft een bijdrage van € 20.000 zodat de parochiekerk, die voor de parochianen zo veel betekent, opnieuw een plek wordt om te bidden.

Projectcode: 435-01-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.