Herbouw overstroomde klooster in Kunri (Pakistan)

Project
Ook de zusters missionarissen van St. Columbanus in Kuri werden niet gespaard toen de verwoestende overstromingen in 2011 hen bereikten, en zovele miljoenen mensen dakloos maakten.
20120802Pakistan004

Ook de zusters missionarissen van St. Columbanus in Kuri werden niet gespaard toen de verwoestende overstromingen in 2011 hen bereikten, en zovele miljoenen mensen dakloos maakten. Zuster Marie Galvin uit Ierland en Zuster Perlita Ponge uit de Filippijnen Hebben hun leven lang anderen geholpen, maar nu hebben zijzelf hulp nodig. Daarom hebben zij zich tot "Kerk in Nood" gewend. Het water van de overstroming joeg het hele klooster door, hoe de zusters ook hun best deden om het met emmers naar buiten te krijgen. Alles bleef vochtig achter, ook nu nog en binnenkort zal alles onder de schimmel zitten, als er niets wordt gedaan. In hun wanhoop hebben ze "Kerk in Nood" geschreven en wij gaan hen helpen.

Naast het klooster wordt ook gebouwd. Daar wordt de nieuwe parochiekerk gebouwd, dankzij de steun van onze vrijgevige weldoeners. De oude kerk van St. Benedictus was zo ernstig beschadigd bij de aardbeving van 1998 dat hij dreigde in te storten. De gelovigen hebben samen geprobeerd om hem te redden, met zelfgemaakte onderdelen om de pilaren en balken te stutten. Maar toen hebben de stromende regens van vorig jaar dat ook definitief verwoest. Met hulp van "Kerk in Nood" zijn ze toen begonnen met de nieuwbouw. De nieuwe kerk die nu wordt gebouwd ligt hoger, dus in de toekomst zal hij veiliger zijn voor overstromingen. Het werk gaat goed vooruit, maar voor de zusters begint het pas.

Het bisdom Hyderabad biedt een heel ander beeld van Pakistan dan elders in het land. Overal hoor je oorverdovende muziek klinken van de rode gemotoriseerde riksja’s, die de lucht vullen met het geluid van de Indiase Bollywood films. De sfeer is veel losser en de meeste vrouwen gaan heel anders gekleed. Dit zijn de zogenoemde "stam" leden van de ethische minderheden. Veel van hen zijn hindoe. De parochie van St. Benedictus in Kunri is de oudste parochie waar "stamleden" leven. De parochie werd in 1958 opgericht door Franciscanessen. Zij bestrijkt een zeer groot gebied en de 2400 katholieke gelovigen leven verspreid over verschillende gemeenschappen. De zusters van St. Columbanus bekommeren zich ook om deze mensen.

Twee kleine steden, Josefabad 1 en 2, waar respectievelijk 65 en 40 katholieke gezinnen wonen, hebben een wat uitzonderlijke geschiedenis. Zij zijn ontstaan door de aankoop van land voor de vestiging van bevrijde schuldslaven. Want in vele delen van Pakistan bestaat hier nog steeds een feodaal systeem precies zoals in de Middeleeuwen. De landheren – rijke moslim landeigenaren – behandelen hun landarbeiders nog altijd als slaven. Hun bevelen moeten onvoorwaardelijk worden gehoorzaamd. Soms slepen ze de mensen zelfs de kerk uit. Wanneer ze maar roepen, moeten de arbeiders op komen draven. Deze landheren en fabriekseigenaren zijn de werkelijke machthebbers in het land. Door corruptie hebben ze de politie, het rechtssysteem en het complete systeem in hun macht. Zij kunnen moorden en verkrachten zonder enige vrees om te worden vervolgd. Als de vrouw of dochter van een van hun onvrije landarbeiders door hen wordt verkracht, kan ze niet anders dan haar mond houden. Het ergste is het als de landarbeiders schulden maken, want dan wordt het hele gezin volkomen afhankelijk van de landheer. Ziek worden is al voldoende, want dan moeten zij van hun heer lenen. En hij eist een exorbitante rente. Dit is een vorm van slavernij waaruit de gezinnen zonder hulp van buitenaf nooit kunnen ontsnappen.

De zusters doen essentieel en noodzakelijk werk onder deze noodlijdende mensen, ook voor hen die door de overstromingen alles hebben verloren. Wij zouden hen willen helpen hun klooster te op te bouwen en het tegelijkertijd beter te bouwen zodat de volgende keer als er weer een overstroming is, het waarschijnlijk niet zo ernstig zal worden beschadigd.

Dit project is een voorbeeld van wat "Kerk in Nood" doet. Uw gift zal worden toegewezen aan dit of een soortgelijk project dat overeenstemt met de pastorale prioriteiten van "Kerk in Nood".

Projectcode : 328-05-19