Help paters in Congo die werken met mijnwerkers

Project
ACN-20170207-50584

De stad Gbunzunzu in Congo telt 25.000 parochianen en heeft sinds kort een eigen kerk. De paters van het Heilig Hart willen er nu wonen om permanent geestelijke bijstand te geven.

Velen werken in de goudmijnen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, maar worden ondertussen uitgebuit, zijn arm en hebben gezondheidsproblemen doordat ze worden blootgesteld aan kankerverwekkende en radioactieve stoffen. Ook wonen ze met teveel in kleine huizen en zijn ze losgerukt van hun gezinnen, waardoor de traditionele familiestructuren vaak vernietigd worden.

De paters van het Heilig Hart zetten zich in voor deze mensen. Zij geven pastorale zorg, voedsel, geneesmiddelen en kleren voor wie nodig heeft. Nu willen de paters uitbreiden en een sterkere nadruk leggen op onderwijs, medische zorg en de versterking van morele waarden, aangezien dit essentiële voorwaarden zijn voor een betere toekomst.

De parochie in Gbunzunzu is een onderdeel van de grotere parochie Babonde, dat uit 42 dorpen bestaat. Nu er een kerk staat, wil een deel van de paters zich vestigen in Gbunzunzu, zodat ze meer beschikbaar en toegankelijk zijn voor de mensen.

Hun eenvoudige onderkomen kost slechts € 30.000. Helpt u mee dit thuis te realiseren? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van code “114-01-19”.