Help mee bij de bouw van de kathedraal van Castanhal

Project
Het bisdom Castanhal in het noordoosten van Brazilië, ten oosten van de stad Belém werd pas in 2005 opgericht. Het bisdom bedient 700.000 gelovigen, verspreid over 31 parochies en 1175 kleinere gemeenschappen. De meeste mensen zijn van gemengd Europese-inHet bisdom Castanhal in het noordoosten van Brazilië, ten oosten van de stad Belém werd pas in 2005 opgericht. Het bisdom bedient 700.000 gelovigen, verspreid over 31 parochies en 1175 kleinere gemeenschappen. De meeste mensen zijn van gemengd Europese-inheemse afkomst. De meesten zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van landbouw en visvangst. Afgezien van enkele stedelijke gebieden is er nauwelijks sprake van industriële ontwikkeling. De armoede is een rijke voedingsbodem voor allerlei religieuze sekten, wat versterkt wordt door het gebrek aan priesters. Er zijn slechts 36 priesters, 15 diakens, 52 zusters en 25 seminaristen.

Regen
Een kleine kerk fungeerde tot nu als ‘kathedraal’, maar er wordt gewerkt aan een een nieuwe grotere kerk die de naam krijgt van ‘Santa Maria Mae de Deus’ (Onze Lieve Vrouw Moeder van God). De kathedraal zal ook een maatschappelijk centrum huisvesten. Tot nu kon alleen de eerste ruwbouw gerealiseerd worden. Het is nu wachten op dak, metselwerk, vloer en vele andere werkzaamheden om het gebouw te voltooien. De heilige Mis wordt al gevierd in de nieuwe kathedraal. De bisschop, Dom Carlos Verzeletti, schrijft: "Als het regent, en dat gebeurt nogal eens met name in de eerste helft van het jaar, moeten we wachten voordat we met de Mis kunnen beginnen. Het is een grote vreugde om te zien dat de kathedraal altijd helemaal vol zit". Mgr Dom Carlos heeft Kerk in Nood gevraagd voor hulp om de kathedraal af te bouwen. We erkennen het belang van het project en hebben de bisschop daarom €42.200 beloofd. Helpt u mee?