Heilige Geest werkzaam in oecumene in Oekraïne

maandag, 17 augustus 2015
Nieuws
Aartsbisschop Sviatoslav Shevchuck, hoofd van de Oekraïnse Grieks-Katholieke Kerk, is ´optimistisch´ over een mogelijke vereniging met Orthodoxe Christenen in zijn land, omdat gelovigen aan weerszijden van de...
ACN-20150518-24790

Aartsbisschop Sviatoslav Shevchuck, hoofd van de Oekraïnse Grieks-Katholieke Kerk, is ´optimistisch´ over een mogelijke vereniging met Orthodoxe Christenen in zijn land, omdat gelovigen aan weerszijden van de oecumenische scheidslijn daarom vragen.

Volgens mgr. Shevchuck onderhoudt zijn Kerk, die binnen de Katholieke Kerk en in volledige eenheid met Paus Benedictus XVI de Byzantijnse ritus volgt, uitstekende betrekkingen met alle Orthodoxe Kerken in zijn land. Naar zijn zeggen, is de roep om eenheid van Orthodoxe en Katholieke leken een drijvende kracht in de oecumenische betrekkingen tussen de Kerken in de Oekraïne. In een interview met Kerk in Nood, zei aartsbisschop Shevchuck: "We zijn ons ervan bewust dat zonder eenheid onder de Christenen, eenheid binnen onze samenleving evenmin mogelijk is. Er is een existentieel verlangen van onze gelovigen, zowel Orthodoxe als Katholieke, naar eenheid. Daarom ben ik zo optimistisch gestemd, omdat ik denk dat dit een soort inspiratie van de Heilige Geest in het volk van God is."

 

Zijn optimisme is opvallend binnen de complexe oecumenische situatie in de Oekraïne waar niet minder dan drie afzonderlijke Oekraïense Orthodoxe Kerken bestaan, waaronder één die is verbonden met de Russisch Orthodoxe patriarch Kirill. Aartsbisschop Shevchuck stelt dat hij "als hoofd van de Oekraïense Grieks Katholieke Kerk steeds streeft naar normale, reguliere, vriendschappelijke menselijke contacten met de Orthodoxe bisschoppen maar ook met de hoofden van de Oekraïense Orthodoxe Kerken en vooral de Orthodoxe Kerk die met de patriarch van Moskou is verbonden. En ik durf te zeggen dat wij uitstekende banden onderhouden." De leider van alle Oekraïense Grieks Katholieken in de wereld, wees erop dat zijn inwijdingsplechtigheid vorig jaar maart een bewijs was van verbetering in de betrekkingen tussen de verschillende Kerken.

 

Hij verklaarde voor Kerk in Nood: "Vertegenwoordigers van iedere Orthodoxe Kerk woonden voor het eerst in de geschiedenis een inauguratie als die van mij bij, terwijl zij eerder nooit bijeen kwamen voor een gezamenlijke dienst." Hij gaf aan dat een moment volgend op het teken van vrede, van bijzondere symbolische waarde was. "Ik wendde mij tot ieder van deze vertegenwoordigers met de groet "Christus is onder ons" en ieder van hen gaf mij ten antwoord "Ja, en zo zal Hij blijven". Voor de Orthodoxe Christen heeft deze liturgische uitdrukking een grote betekenis. Zij laat zien dat er op zijn minst een bereidheid tot eenheid van geloof bestaat."

 

Hoewel de oprichting van nieuwe Katholieke bisdommen in Rusland tot spanning met de Orthodoxen leidde, verklaarde aartsbisschop Shevchuck dat zich geen problemen hadden voorgedaan toen de Oekraïense Grieks Katholieke Kerk eind 2011 drie nieuwe metropolitaanse bisdommen in West-Oekraïne oprichtte. Hij zei hierover: "Voor de instelling van die nieuw Kerkelijke structuur, bezocht ik ieder van de Orthodoxe leiders, onder wie Zijne Zalige Metropoliet Volodymyr Sabodan, het hoofd van de Oekraïense Orthodoxe Kerk van het patriarchaat van Moskou en geen van hen sprak zich tegen deze plannen uit."

 

De aartsbisschop sprak ook waardering uit voor de rol van de Raad van Kerken en Religieuze organisaties in de Oekraïne bij het oplossen van kwesties met betrekking tot kerkelijke eigendommen in het westen van het land, dat in het postcommunistische Oekraïne een controversiële kwestie vormt. "Die organisatie", zo zei hij, "is een bijzonder nuttige instelling om tot eenheid te komen tussen uiteenlopende Christelijke kerkgenootschappen en overtuigingen in de Oekraïne.

 

Kerk in Nood heeft hulp geboden aan de Oekraïense Grieks Katholieke Kerk met een aantal catechetische publicaties waaronder een Oekraïense uitgave van de Kinderbijbel met illustraties geïnspireerd op traditionele iconen. Veel Grieks-Katholieke catechetische publicaties worden ook gebruikt door de Orthodoxe Kerk. Kerk in Nood heeft verder hulp verleend bij de opleiding van gelovigen door steun te bieden aan de Oekraïense Katholieke universiteit in Lviv.

 

Aartsbisschop Shevchuck betuigde zijn dank aan Kerk in Nood en gaf aan dat de hulporganisatie begrip toont voor de noden van de Kerk in de Oekraïne. "Wij zijn bijzonder dankbaar aan Kerk in Nood," zo zei hij.