Hanoi: Ontruiming tegen redemptoristen dreigt

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Vietnamese regering lijkt het geschil met de redemptoristen in de hoofdstad Hanoi te willen beslech- ten door hun klooster te ontruimen€¦
20111117vietnam01

 

De Vietnamese regering lijkt het geschil met de redemp- toristen in de hoofdstad Hanoi te willen beslechten door hun klooster te ont- ruimen, meldt AsiaNews.

Tientallen agenten blokkeerden gisteren de wegen rond het klooster en de bijbehorende parochiekerk in de wijk Thai Ha. Er zouden meer veiligheidstroepen onderweg zijn.

De overheid wil op de grond een waterzuiveringsinstallatie bouwen voor een nabijgelegen ziekenhuis. Parochianen en priesters vrezen een aanval zoals die van 19 september 2008 toen de politie de gebouwen van de voormalige nuntiatuur afbrak. Die werden opgeëist door de katholieke bevolking toen projectontwikkelaars er en casino in wilden vestigen.

Volgens de redemptoristen gaat het de autoriteiten niet allereerst om de grond, maar om de katholieke gemeenschap in diskrediet te brengen. Die tart de overheid al jaren door voor haar rechten op te komen.

Schijnvertoning

Gisterennacht nodigden de lokale overheid en ziekenhuisfunctionarissen vertegenwoordigers van de parochie uit voor een gesprek. Het bleek echter om een schijnvertoning te gaan waarbij zeer laaggeplaatste ambtenaren de priesters hoonden en met belerende praatjes overlaadden.

Enkele dagen eerder verhinderde de overheid dat de provinciale overste van de redemptoristen, pater Vincent Pham Trung, naar Rome kon uitreizen voor een kapittelvergadering.

Gisteren schreef de generaal-overste, pater Michael Brehl, een brief aan de pastoor Thai Ha om zijn zorg uit te spreken over de aanhoudende aanvallen op zijn gemeenschap.

Achtergronden

Jarenlang hebben de priesters en leden van de Thai Ha parochie geklaagd over de illegale en soms gewelddadige pogingen om kerkelijke grond te bemachtigen.

Op 3 november vielen honderden politie-agenten en militairen, met honden en wapenstokken het klooster aan. Daarbij was ook een ploeg van de staatstelevisie aanwezig. Terwijl via luidsprekers beledigingen werden geuit bekogelden de agenten het klooster met stenen en werd de voordeur ingebeukt. Doordat omliggende parochies als teken van alarm de klokken begonnen te luiden staakten de veiligheidstroepen de aanval.

Wat de staat nu als openbaar bezit claimt werd in 1928 door de redemptoristen aangekocht. Sinds de communistische machtsovername in 1945 hebben de autoriteiten geleidelijk aan steeds meer grond aan het klooster en de parochie ontnomen. Van de oorspronkelijke 615 are is nog slecht 27 are over.

Het geschil bereikte zijn hoogtepunt in 2008 en 2009 toen duizenden katholieken dagenlang voor het klooster demonstreerden en een einde aan de aanvallen eisten.

Hun acties konden niet voorkomen dat de grond toch werd ingepikt en acht parochianen tijdens een showproces werden veroordeeld.

Bron: AsiaNews