Had de Regering het geweld kunnen voorkomen?

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Bisschop beschuldigt de Pakistaanse autoriteiten van laksheid bij brandstichting in op Christenwijk...
20130312_Pakistan_Lahore

De autoriteiten in Pakistan worden ervan beschuldigd geen bescherming te hebben geboden aan een kwetsbare bevolkingsgroep die uit haar Christelijke wijk vluchtte en hulpeloos moest toezien dat haar woningen werden geplunderd en in brand gestoken.

Mgr. Sebastian Shaw van Lahore beschuldigde de provinciale Regering van de Punjab van gebrek aan optreden toen een geschil tussen twee mannen uitliep op geweldpleging door 3.000 rellenschoppers op de Joseph kolonie, een Christelijke wijk van de stad, waarbij 180 huizen en twee kerken werden platgebrand. Niemand werd gedood.

In een verklaring op 11 maart vanaf de plaats van het onheil, zei Mgr. Shaw, de apostolisch administrator van het aartsbisdom Lahore, dat de aanval op zaterdag 9 maart, "wel georganiseerd was" en voorkomen had kunnen worden als de politie adequaat had ingegrepen. Mgr. Shaw voegde hieraan toe: "De Regering treft blaam en is verantwoordelijk. Zij wist twee dagen voor de aanval wat er ging gebeuren." Hij tekende ook aan dat de relschoppers "gebruik maakten van chemische middelen waarover alleen het Leger en ander veiligheidsorganen beschikken". "De mensen zijn buitengewoon verontwaardigd en terneergeslagen," voegde hij hieraan toe. "Zij zijn terneergeslagen omdat zij jaren lang naast andere bevolkingsgroepen hebben geleefd. Nu vragen zij zich af: Waarom overkomt ons dit?" Naar zijn zeggen: "Is de situatie ten hemel schreiend. De aanblik van de mensen alleen al is vreselijk wanneer je hen in een dergelijke staat ziet." Mgr. Shaw riep de internationale gemeenschap op opnieuw een beroep op Pakistan te doen de beruchte Godslastering wetten te amenderen.

Hij sprak nadat was gebleken dat de geweldpleging tegen de Joseph Kolonie was ontstaan in een woordenwisseling waarbij een Moslim, genaamd Shafiq Ahmed, een Christen van in de twintig ervan beschuldigde kwetsende opmerkingen te hebben gemaakt over de profeet Mohammed, een misdaad waarop volgens artikel 295 C van de Pakistaanse Strafwet de doodstraf staat. Ofschoon een eerste onderzoek de beweringen weersprak, begon een steeds grotere wordende bende extremisten de huizen van ruim 150 Christelijke families te bekogelen en met chemicaliën te overgieten. Terwijl de spanning opliep, hield de politie Masih aan onder beschuldiging van Godslastering. Het gepeupel waaraan hij eerder was ontsnapt, koelde zijn woede op zijn 65-jarige vader, die zwaar werd mishandeld.

Volgens Mgr. Shaw had Dr Paul Bhatti, de minister voor Nationale harmonie en minderhedenzaken, minstens twee keer een waarschuwing gestuurd naar de politie en burgerlijke autoriteiten, waarin hij hen wees op de dreiging van een mogelijke aanval op Christenen in de Joseph Kolonie. Tegenover Kerk in Nood verklaarde dr. Bhatti: "Het is een droeve situatie. We proberen over de schok heen te komen. We hebben de Regering van de Punjab gevraagd actie te nemen en al het mogelijke te doen om herhaling te voorkomen." De Pakistaanse president Asif Ali Zardari reageerde op de aanval met een aanbod van een half miljoen roepies (3877 Euro) als vergoeding voor de slachtoffers met inbegrip van de wederopbouw van hun huizen. Volgens Mgr. Shaw "zal dit bedrag de wonden en de psychologische angst van de mensen niet wegnemen."

Bron: Eigen publicatie

Bron foto: "An anti-Christian mob burns families’ possessions in a district of Lahore" by Adrees Hassain/Reuters (The Times)