Guatemala: Sekten teisteren katholieke Kerk

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Nietsontziende zieltjeswinnerij door evangelicale sekten in Guatemala dreigen de katholieke Kerk te marginaliseren. Dat stelt een delegatie van de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood.
guatemalaevangkerk-200-x-150

Nietsontziende zieltjeswinnerij door evangelicale sekten in Guatemala dreigen de katholieke Kerk te marginaliseren. Dat stelt een delegatie van de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood.

door John Pontifex

De delegatie ontdekte dat de bevolking van Guatemala inmiddels voor de helft "evangelical" is en dat nog steeds overal nieuwe groepjes worden gevormd. Het gaat om radicale sekten die ervan beschuldigd worden mensen in de armste gebieden tot "bekering" te bewegen in ruil voor voedsel, medicijnen en banen.

Tot die conclusie komt de delegatie na een bezoek van zeventien dagen aan tien van de veertien bisdommen en na 3000 kilometer te hebben afgelegd.

Uit het rapport blijkt bovendien dat de sekteleiders bewust katholieken als potentiële bekeerlingen op het oog hebben. Zij vallen specifieke katholieke leerstellingen aan zoals de betekenis van de paus en de rol van de heilige Maagd Maria. Ook blazen zij schandalen rond geestelijken op.

Volgens het dossier hebben zij daar grote successen mee geboekt sinds het vorige bezoek van Kerk in Nood aan het Midden-Amerikaanse land.

De situatie is dermate alarmerend dat de katholieke Kerk haar eeuwenoude status dreigt te verliezen en in de marge terecht komt, tenzij de leegloop krachtdadig wordt aangepakt.

Xavier Legorreta, coördinator voor Latijns-Amerika bij Kerk in Nood: "We zijn geschokt door het grote aantal nieuwe evangelicale kerken die wij tijdens ons bezoek hebben gezien. Die lijken als paddenstoelen uit de grond te zijn gerezen (foto)."

Hoewel Guatemala vanouds een van de sterkste evangelicale gemeenschappen van heel Latijns-Amerika heeft is Legorreta verbaasd over de snelheid van hun groei.

Het rapport beschrijft hoe over een afstand van vijftig kilometer in het noorden van het land tien evangelische kapellen en kerken werden aangetroffen tegen slechts vier katholieke. Daarnaast laat het zien hoe sommige sekteleiders bewust arme streken intrekken om mensen te verleiden zich bij hen aan te sluiten. Indien zij naar de kerk komen krijgen zij voedsel en kleding.

Die aanpak doet zich vooral wanneer mensen het meest kwetsbaar zijn, zoals na een orkaan of andere natuurramp.

"He ziet er naar uit dat wat mensen naar de sekten trekt niet zozeer een kwestie van geloof is maar van economie. Het is de belofte snel rijk te kunnen worden", aldus het rapport.

"Zij denken dat de dominee, die vaak weinig of geen religieuze vorming heeft gehad, hen geld kan geven, een dak boven hun hoofd en andere vormen van steun."

De sekten krijgen vooral steun van rijke Amerikaanse organisaties. Met enorme publiciteitscampagnes met borden en posters wordt de aandacht getrokken.

Legorreta: "De evangelicale leiders hebben zonder meer een serieuze indruk gemaakt op het geweten van de mensen. Hun boodschap is erg eenvoudig en duidelijk. Mensen kunnen daar moeilijk weerstand aan bieden."

"Evangelicaal christendom wordt overal gepromoot: op televisie, radio en billboards. Zelfs op de voorgevel van apotheken in de winkelstraten."

Kerk in Nood helpt de bisschoppen bij het ontwikkelen van een plan om een katholieke bijbel uit te geven en te verspreiden in het hele land.

"De Guatemalteekse bisschoppen zijn zich zeer bewust van het probleem van de evangelicale kerken. Wat wij telkens hebben gezegd is dat wij klaar staan om te helpen."

"De katholieke Kerk herkent de behoefte om ons geloof helder te presenteren en daarbij alle middelen in te zetten. Bijbelkennis is de absolute voorwaarde. Niet alleen in Guatemala, maar in heel het continent."

Overeenkomstig met de pauselijke prioriteiten steunt Kerk in Nood de Bisschoppenconferentie van Latijns Amerika (CELAM) met bijbels en ander catechesemateriaal als waarborg tegen evangelisatie door sekten.